Home / Tin Tức / Châm Ngôn Các Thánh, Gọi Nắng Vào Tim

Châm Ngôn Các Thánh, Gọi Nắng Vào Tim

Nơi nào không tìm thấy tình thương, bạn hãy gieo nó, rồi bạn sẽ gặt được nó.

(Thánh Gioan Thánh giá)

Kẻ kiên nhẫn sẽ đạt được tất cả

(Thánh Têrêsa Avila)

Ai đi tìm Chúa sẽ gặp được niềm vui

(Thánh Augustinô)

 Con người ta cần phải khiêm tốn mới có thể nhận biết Thiên Chúa.

Muốn thăng lên cao thì cần phải hạ mình xuống.

(Chân phước Giles Mary) 

 Đối với việc nhận biết một việc nhỏ khiêm tốn và một việc làm khiêm tốn, thì có giá trí rất nhiều so với toàn bộ tri thức của thế gian.

(Thánh Têrêsa Avila)

 

 Người khiêm tốn trong lòng thì bên ngoài không cao ngạo, hoàn toàn bắt chước Chúa Cứu Thế khiêm tốn của chúng ta, và họ sẽ được triều thiên đẹp đẽ.

(Thánh nữ Bernadette)

 Chúa Giê-su của chúng ta do khiêm tốn mà chiều theo con người, làm tất cả những gì mà chúng ta cầu cứu đến Ngài.

(Thánh Têrêsa Avila)

 

Tác giả (Sưu tầm)

Check Also

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ – LINH MỤC DÒNG CÁT MINH 2024

Lời Ngài gọi con đi, lòng còn ngại chi. Xin thánh ân tuôn tràn dìu …