Home / Tin Tức / ĐIỀU QUAN TÂM CỦA CHA

ĐIỀU QUAN TÂM CỦA CHA

Mùa chay là quà tặng quý giá trao ban cho tôi và bạn những cơ hội trở về với thực tại thẳm sâu nhất của thân phận con người. Mùa Chay cũng kèm theo một khẳng định chắc chắn của tình yêu cứu độ. Nếu thông điệp mở đầu mùa Chay là “Hỡi con người, hãy nhớ mình là tro bụi. Một mai người sẽ trở về bụi tro!” thì thông điệp đỉnh cao của mùa Chay là “Hỡi người, từ nay bạn sẽ sống mãi trong tình yêu trỗi dậy của Đức Kitô.” Nếu khởi điểm của mùa Chay là một nhắc nhở cho tôi và bạn sự thật về hành trình dương thế đang qua đi thì đích điểm của mùa Chay đưa ta đến sự thật của tự hiến Thập Giá nơi nguồn sống Phục Sinh sẽ tuôn trào vĩnh cửu. Nếu đường vào mùa Chay là một gọi mời trở về với chính kinh nghiệm con người của tôi và bạn để khám phá ra rằng mình cần Cha biết bao, thì lối ra của mùa Chay dẫn ta trở về với người Cha đang đứng ngóng chờ. Người Cha ấy không quan tâm đến quá khứ của tôi và bạn. Lúc nào Cha cũng là Cha của chúng ta, cho nên quan tâm duy nhất của Cha là: chúng ta vẫn coi Cha là Cha và muốn tiếp tục sống trong mái nhà của Cha để Người tiếp tục chăm sóc chúng ta (Luca 15). Cha biết rõ nếu không có Cha chăm sóc, chúng ta sẽ không có hạnh phúc đích thật.
Mùa Chay là mùa của chiêm ngắm tình thương vô điều kiện của Cha nhân lành. Mùa Chay là lúc để trở về với tình thương vượt qua mọi ranh giới, mọi hố sâu mặc cảm. Mong sao những công việc có tính cách ‘dọn chỗ’ như xưng tội, ăn chay, hãm mình, làm việc bác ái,… không trở thành những chia trí và chướng ngại cho sự gặp gỡ Cha-con ấy. Ước chi Tòa Hoà Giải là một cơ hội để môi miệng tôi và bạn kể lại cho chính mình câu chuyện cuộc đời đã bao phen ngả nghiêng để một lần nữa chính tai chúng ta được nghe lời tha thứ và đón nhận của Cha. Ước chi việc ăn chay hãm mình là dịp để tôi và bạn thấy mình cần Cha nhiều hơn và để chúng ta cảm thông hơn với những ai thiếu thốn, thể xác cũng như tâm linh. Ước chi việc bác ái không phải là để lấy công trạng, nhưng là một nghĩa cử hiệp thông chân thành với những anh chị em có cùng một Cha với mình.
Tình yêu Cha lớn hơn tất cả. Không có gì có thể cản được tình yêu ấy, ngay cả tội lỗi khủng khiếp nhất. Nếu chúng ta chưa có điều kiện để làm những công việc ‘dọn chỗ’ trên, tôi và bạn đừng bao giờ quên rằng tình thương Cha dành cho ta vẫn trọn vẹn. Tội lỗi có thể làm cho ta xa Cha chứ không thể làm cho Cha xa ta. Vì thế, Cha sẽ vui hơn nhiều nếu chúng ta đến với Cha để được Người yêu thương hơn là tránh xa Cha vì nghĩ mình bất xứng. Xứng đáng hay bất xứng không tồn tại trong tình thương của Cha. Sở dĩ như vậy là vì chẳng có ai trong chúng ta thật sự xứng đáng; và lý do đặc biệt hơn nữa là: tình yêu thương của Cha được trao tặng một cách vô điều kiện.
Điều Cha mong mỏi nhất là các con của Cha, trong đó có tôi và bạn, đến gặp Cha để được Cha ôm vào lòng mà yêu thương. (Luca 15)
Việt, O.Carm.


WHAT THE FATHER DESIRES
Lent is a gift that offers you and me opportunities to go back to the deepest reality of our human origin. Lent is enclosed / attached with a sure affirmation of saving love. If the opening message of Lent is “Remember you are dust, and unto dust you shall return.”, the climactic message of Lent is “Friends, from now on you will live eternally in the risen love of Christ.” If Lent starts as a reminder to us about the truth of our passing earthly journey, the climax of Lent leads us to the truth of self-sacrifice Jesus on the Cross from which pours down the eternal life in the resurrection. If the entrance of Lent is an invitation for you and me to return to the experience of how much we need God – the Loving Father – the exit of Lent leads us back to the Father who is standing waiting for us. That Father does not care about our past. He is always our Father and He only cares about one thing: whether or not we still consider Him as our Father and whether or not we want to continue living in His home to be taken care of by Him. Our Father knows so well that we will not have true happiness if we do not let him take care of us. (Luke 15)
Lent is the season of contemplating the unconditional love of our Father. It is the time for us to return to the Love that goes beyond all boundaries, all the deep of guilt. May the works that serve as ‘preparations’ such as confession, fasting, almsgiving… not become distractions and obstacles for the intimate and confident encounter of Father – Child. May the Confessional be an opportunity for our mouth to tell the stories of our straying away so our ears hear the words of forgiveness and welcoming back of our Father. May our fasting be an opportunity for you and me to realize how much we need God and for us to be compassionate towards those who are unfortunate, materially and spiritually. May our works of charity not be for earning merits but be an act of sincere sharing and communion with our brothers and sisters who have the same heavenly Father with us.
The love of our Father is greater than anything. Nothing can prevent that love, even the most terrible sin ever committed. If we have not had a chance to do any of the ‘preparation works’ above, we must not forget that our Father’s love for us is still whole. Sin can make us stray away from our Farther but it cannot take Him away from us. Therefore, He will be happier to have us coming to Him so that He can love us than to see us staying away from Him because we think we are not worthy. Worthy or unworthy does not exist in His love. The reason is not only that any of us is worthy of His love but His love is given as an unconditional gift.
His most constant longing is that His children, including you and I, come to Him so that He can embrace us and love us. (Luke 15:20)
Viet. O.Carm.

Check Also

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH

Trong tinh thần hiệp hành, củng cố và gia tăng sự kết nối giữa các …