Dòng Ba Cát Minh

Khi nói đến Dòng Ba Cát Minh, chúng ta đang thực sự nói về một “Ơn Gọi” trong số những ơn gọi trong lòng Giáo Hội. Sở dĩ Dòng Ba Cát-minh cũng là một ơn gọi như các ơn gọi khác vì lời mời gọi đến với Dòng Ba Cát-minh là lời mời gọi đến với: Cầu Nguyện, Cộng đoàn, và Phục Vụ, và phải được thấm nhuần với một sự tận hiến đặc biệt cho Đức Maria. Hay nói khác đi, anh chị em Dòng Ba Cát-minh chia sẻ cùng một linh đạo với các tu sĩ Cát-minh, dù bậc sống của họ có thể khác với các tu sĩ trong nhà Dòng. Hay chúng ta cũng có thể khái quát ơn gọi Dòng Ba như sau: 

 Dòng Ba Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát-minh chủ yếu là hiệp hội của các anh chị em giáo dân. Đáp lại tiếng gọi đặc biệt của Chúa, các thành viên Dòng Ba tự do và tự nguyện tận hiến bản thân “để sống theo Chúa Giêsu Kitô” theo truyền thống và tinh thần Cát-minh dưới quyền Bề Trên Tổng Quyền Dòng Cát-minh. Các thành viên, mặc dầu không sống trong đời tu (religious life), chọn dấn thân cam kết dưới ánh sáng của Bí Tích Thanh Tẩy theo linh đạo Dòng Cát-minh. Linh đạo Cát-minh nhấn mạnh đến sự thanh khiết của tâm hồn và “Vacare Deo” – trở nên trống rỗng để chính Thiên Chúa lấp đầy. Ơn gọi Cát-minh, một lời mời gọi tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa trong những cảnh ngộ của cuộc sống thường ngày, làm cho người mang theo linh đạo Cát-minh bén rễ sâu vào trong tình mến đối với tất cả những ai đang cùng sống và làm việc với họ, trong việc tìm kiếm sự hiện diện của Thiên Chúa ở mọi hoàn cảnh, và trong tình liên đới dân Chúa mọi nơi. (Từ Phần I, Chương 1, Mục 1 của Qui Chế Tỉnh Dòng (x. 2)

Vậy ai có thể là Dòng Ba Cát-minh?

– Họ đến từ mọi nẻo đường của cuộc sống.

– Thực tế mà nói họ thuộc đủ mọi trình độ văn hóa.

– Họ có cả nam lẫn nữ.

– Họ thuộc đủ mọi lứa tuổi.

– Tất cả họ được lôi cuốn đến với tinh thần Cát-minh chỉ với một ước muốn nồng nàn đó là được tăng triển trong tương quan của mỗi người với Thiên Chúa.

– Tất cả đều bộc lộ một sự tận hiến chân thành và một lòng mến đối với Nhà Dòng và với Mẹ Maria.

            Ơn gọi Dòng Ba Cát-minh thực chất cũng là hành trình tìm kiếm và xây dựng tương quan với Thiên Chúa như chính các tu sĩ trong Nhà Dòng ở một cấp độ khác. Hay nói khác đi, đây là một tiến trình thánh hóa bản thân, làm  cho tương quan giữa mình với Thiên Chúa ngày càng gần gũi hơn, đẹp hơn, và dĩ nhiên mang lại ý nghĩa cho cuộc sống bản thân hơn. Một khi tuơng quan với Chúa đã được xây dựng cách tốt đẹp, chúng ta cũng tin rằng tương quan của chúng ta với tha nhân trong đời sống hằng ngày chắc chắn cũng diễn tiến tốt đẹp.

            Chúng ta có thể sẽ tự hỏi: có cần thiết phải có Dòng Ba hay không? Sự thiết yếu của Dòng Ba Cát-minh với đời sống Kitô Giáo và với Giáo Hội Công Giáo hôm nay được minh hoạ qua chứng từ của các thành viên nơi cách thức tận hiến hết lòng cho Chúa và kế hoạch của Chúa, nơi việc suy gẫm về Đức Giêsu trong chiêm niệm của mỗi ngày sống, và nơi việc thực hiện nếp sống Cát-minh hàng ngày. Qua việc thánh hóa bản thân, người Cát-minh ước muốn dùng chính đời sống mình trong ơn Chúa mà cải biến môi trường chung quanh.

            Vì vậy Dòng Cát-minh luôn mời gọi để ngày càng có nhiều người tham gia vào việc sống tinh thần Cát-minh. Hy vọng bằng việc sống và quảng bá tinh thần Cát-minh, chúng ta sẽ cùng nhau biến đổi thế giới của chúng ta, khởi đi từ gia đình, cộng đoàn, Giáo Hội và xã hội.

Check Also

Tìm hiểu nguồn gốc về “Áo Đức Bà”?

1. Tìm hiểu nguồn gốc về “Áo Đức Bà”? “Áo Đức Bà” hay Áo Đức …

One comment

  1. con muốn tham gia dòng ba Cát Minh thì làm sao ạ?con ở Cần Giuộc,giáo phận Mỹ Tho

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *