Home / Tin Tức / Dòng Cát Minh học hỏi và thảo luận Tông Huấn Laudato Sì

Dòng Cát Minh học hỏi và thảo luận Tông Huấn Laudato Sì

Ngày 30 tháng 12, 2017, tại Tu Viện Đức Mẹ Núi Cát Minh, Thủ Đức, các nam nữ tu sĩ của các nhánh Dòng Cát Minh đã qui tụ về Tu Viện để học hỏi và thảo luận về Tông Huân Laudato Sì, Hãy Ngợi Khen Chúa, Chăm Sóc Ngôi Nhà Chung. Hiện diện có Dòng Nam Cát Minh, O.Carm. Dòng Nữ Cát Minh Giuse, Dòng Nữ Tử Cát Minh Putri Carmel, Dòng Cát Minh Chúa Quan Phòng, Dòng Truyền Giáo Cát Minh Thánh Thêresa Hài Đồng Giêsu và Gia Đình Truyền Giáo Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Cha Stephanô Lê Thành Tựu, O,Carm., là người thuyết trình chính trong buổi thảo luận về Tông Huấn này. Ngài bắt đầu lần lược tóm tắt và đi qua từng chương và từng số trong tông huấn này để anh chị em có một cái nhìn bao quát về Tông Huấn. Ngài cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc bảo vệ môi sinh môi trường và phải xem nó là căn tính của mỗi người chúng ta, đặc biệt qua đời sống công bình, bác ái và đặc biệt quan tâm đến người nghèo. Thật vậy, người nghèo và những nước nghèo là nạn nhân của việc phá huỷ môi sinh và môi trường. Thực trạng của thế giới ngày này là việc lạm dụng các nguồn lực thiên nhiên quá mức cũng như vì lợi ích riêng mà gây nên những thảm trạng tàn phá môi trường, dẫn đến nhiều loại động vật đã không còn hiện hữu, và dẫn đến biến đổi khí hậu.

Phần thứ 2 của chương trình là thảo luận. Cha Tựu mời gọi anh chị em đóng góp ý kiến cá nhân về tông huấn cũng như về phương diện cộng đoàn có thể làm gì để xây dựng ngôi nhà chung. Nhiều nữ tu trong trong các cộng đoàn có những sáng kiến như tái sử dụng đồ nhưa, rác được phân loại, đi chợ mang theo giỏ và hộp để đựng đồ chứ không lấy túi nhựa về nhà, ý thức việc dùng điện nước và việc giúp cho người khác ý thức việc không lạm dụng sử dụng nguồn tài nguyên và làm huỷ hại môi trường. Nói chung lại, ý thức việc bảo vệ môi trường và sử dụng các tài nguyên phải là một tương quan nội tại.

Kết thúc buổi thảo luận anh chị em cùng hát Lời Kinh Hoà Bình của Thánh Phanxicô, Vị Thánh là mẫu gương tuyệt vời của việc sống hoà hợp với thiên nhiên, với mọi người và với Thiên Chúa.

Tu Viện Cát Minh cũng đã thiết đãi các tham dự viên món phở cho buổi trưa. Anh Chị em hẹn gặp dịp tới cho buổi học hỏi và thảo luận Tông Huấn tiếp theo: Tông Huấn Amoris Laetitia, Niềm Vui Yêu Thương.

Check Also

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ – LINH MỤC DÒNG CÁT MINH 2024

Lời Ngài gọi con đi, lòng còn ngại chi. Xin thánh ân tuôn tràn dìu …