Home / Ơn Gọi / DÒNG CÁT MINH TUYỂN SINH ƠN GỌI 2020

DÒNG CÁT MINH TUYỂN SINH ƠN GỌI 2020

DÒNG CÁT MINH TUYỂN SINH

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Lc10,1-9).
Nguyện xin Thiên Chúa luôn gọi thật nhiều người trẻ đến với Người, ở với Người và được Người sai đi!

Các bạn trẻ có ước muốn đi tu qua linh đạo Cát Minh xin liên hệ với Ban Ơn Gọi Dòng Cát Minh
Điện thoại: 098 4043 770

Email: ongoicatminh@gmail.com
www.dongcatminh.org

Bài viết: Ts. An-tôn Nguyễn Công Thành, O.Carm.

Check Also

Áo Đức Bà nơi Phép lạ Fatima

Nhiều người khi đến Châu Âu, nhất là Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, …