Home / Dòng Ba - Huynh Đoàn Cát Minh / Huynh Đoàn Áo Đức Bà Cát Minh (Hội Áo Đức Bà)

Huynh Đoàn Áo Đức Bà Cát Minh (Hội Áo Đức Bà)

Giới Thiệu

Huynh Đoàn Áo Đức Bà Cát Minh là một hiệp hội của các tín hữu phấn đấu sống đức ái hoàn hảo trong tình thần Dòng Cát Minh. Thông qua cam kết tự do, các hội viên tham dự vào đời sống của nhà Dòng và hưởng những lợi ích tinh thần qua việc kết hiệp thân mật với nhà Dòng về tư tưởng, lý tưởng và công việc cùng với Đức Maria.

Thành lập Huynh Đoàn Áo Đức Bà Cát Minh

Cơ quan có thẩm quyền đối với việc thành lập Huynh Đoàn Áo Đức Bà là Cha Bề Trên Tổng Quyền Dòng Cát Minh. Đối với các Giáo xứ thuộc Dòng, thì được phép thành lập các Huynh Đoàn Áo Đức Bà. Tuy nhiên, đối với các giáo xứ không thuộc nhà Dòng thì  việc thành lập Huynh Đoàn Áo Đức Bà  phải  có sự đồng ý của Linh mục Chánh xứ.

Việc tiếp nhận hội viên gia nhập Huynh Đoàn Áo Đức Bà là đặc quyền của các Linh mục Cát Minh và các Linh mục Cát Minh có thể ủy quyền cho những linh mục khác để thu nhận hội viên.

Việc tiếp nhận các hội viên vào Huynh Đoàn Áo Đức Bà diễn ra theo nghi thức qui chuẩn của Tòa Thánh đã được phê chuẩn Áo Đức Bà bao gồm hai mảnh vải màu nâu hoặc nâu đậm, liên kết với nhau bằng hai dải lụa.

Vào ngày gia nhập, tên và ngày gia nhập của hội viên phải được ghi rõ trong một cuốn sách và chỉ giữ riêng cho mục đích này. Một giấy chứng nhận với tên của Huynh Đoàn Áo Đức Bà hay tên của Giáo Xứ có thể trao cho hội viên, tuy nhiên cũng không bắt buộc.

Sau khi lãnh nhận Áo Đức Bà, các hội viên vì những lý do cá nhân, có thể thay thế Áo Đức Bà bằng một Mề đay với hình một mặt là  Thánh Tâm Chúa Giêsu, và mặt kia là Đức Mẹ Cát Minh. Áo Đức Bà được trao một lần, và có thể thay thế Áo khác mà không cần nhờ Linh mục trao lại, chỉ cần làm phép Áo.

Các thành viên Huynh Đoàn Áo Đức Bà phải thành tâm sốt sắng mặc Áo Đức Bà (hoặc Mề đay), như một dấu hiệu rõ ràng mình thuộc về Đức Maria trong tình huynh đệ với Dòng Cát Minh. Điều quan trọng nhất là thường xuyên để thời gian sống với Chúa đặc biệt trong kinh nguyện, tham dự Thánh Lễ, Chầu Thánh Thể, đọc kinh phụng vụ, kinh Mân Côi, đọc Kinh Thánh, Nguyện gẫm hay những lời cầu nguyện tương đương khác.

Các hội viên Huynh Đoàn Áo Đức Bà Cát Minh  khi gia nhập được thông phần các ơn ích với Dòng Cát Minh qua Thánh Lễ, giờ Kinh Nguyện và các việc đạo đức. Các hội viên được lãnh nhận ơn Toàn xá vào ngày gia nhập Huynh Đoàn Áo Đức Bà và Ơn Đại Xá vào các ngày lễ sau đây: Lễ Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh (16 tháng Bảy), Ngôn Sứ Êlia (20 tháng 7), Thánh Simon Stock (16 tháng 5), Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu (01 tháng 10), Thánh Têrêsa Giêsu (Avila) (15 tháng 10), các Thánh Cát Minh (14 tháng 11), và Thánh Gioan Thánh Giá (14 tháng 12), miễn là đáp ứng các điều kiện bình thường: phải sạch tội trọng, đi xưng tội và rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và tuyên hứa giữ những cam kết của Huynh Đoàn Áo Đức Bà, đọc một kinh Tin Kính và kinh Lạy Cha.

Các ngày lễ trọng thể của Huynh Đoàn Áo Đức Bà là ngày Lễ  Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh (16 tháng 7). Các thành viên sẽ mừng lễ với lòng thành kính và biết ơn đối với Đức Maria, khấn lại lời cam kết của mình qua việc phụng vụ Đức Maria, trung thành với Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội, và dâng kính toàn thể gia đình Cát Minh lên trái tim từ mẫu Đức Trinh Nữ.

Nếu có thể, các thành viên sẽ gặp gỡ định kỳ để xây dựng ý thức về tình huynh đệ, để nghiên cứu linh đạo Cát Minh, để chăm sóc cho anh chị em có nhu cầu, tất cả trong sự hiệp nhất với Mẹ Maria.

Những việc làm Hằng Ngày

 • Hôn Ảnh Áo Đức Bà, lúc thức dậy và lúc đi ngủ
 • Đọc 1 kinh Lạy Cha, 12 kinh Kính Mừng và Kinh Áo Đức Bà cầu nguyện cho toàn thể gia đình Dòng Cát Minh, đặc biệt cho cha Tổng Quyền Dòng Cát Minh và cho các linh hồn Anh Chị Em Cát Minh.
 • Làm một việc tốt nhỏ hay việc bác ái nhỏ cho gia đình, Giáo Xứ hay xã hội (có thể dựa vào kinh Thương Người có 14 mối để áp dụng)
 • Thinh lặng suy gẫm ít nhất 5 phút truớc bàn thờ Chúa, trong nhà Thờ, nhà Nguyện, hay trước Nhà Tạm.
 • Đi Lễ hằng ngày nếu điều kiện cho phép

Những việc khác:

 • Đi Lễ Chúa Nhật
 • Mỗi tuần để ra 30 phút tìm hiểu về Lịch sử, linh đạo Dòng Cát Minh
 • Mỗi tháng, gọi thăm sức khoẻ các hội viên và thăm viếng các hội viên bệnh.
 • Gặp gỡ các hội viên ít nhất mỗi 3 tháng.
 • Dấn thân trong các hoạt động của Giáo Xứ
 • Tham dự Tĩnh tâm tại giáo xứ định kỳ.

Liên Hệ:

Lm. Giuse Trần Thăng Hưng, O.Carm.
email: jhung@ocarm.org

 

Check Also

Tìm hiểu nguồn gốc về “Áo Đức Bà”?

1. Tìm hiểu nguồn gốc về “Áo Đức Bà”? “Áo Đức Bà” hay Áo Đức …