Home / Tin Tức / KẺ THÙ

KẺ THÙ

“Anh em hãy yêu kẻ thù và làm phúc cho những ai bách hại mình.” (Mt 5:44)
Ngày hôm nay, khi thế giới này đang dần dần được thu nhỏ lại vì những tiến bộ khoa học và kỹ thuật, sự liên hệ giữa con người với con người ngày càng trở nên dễ dàng. Thế giới bao la vô tận hôm nào ngày càng giống như một ngôi làng. Trong thế giới tiến bộ về văn minh kỹ thuật đó, ngôn ngữ hàng ngày của con người dần dần tập trung vào chiều kích “tương quan”. Người ta thường xuyên đề cập đến “tương quan” trên bình diện quốc tế, quốc gia, địa phương, gia đình, và cá nhân. Ngôn ngữ về tương quan xuất hiện ngày càng nhiều trong tâm lý học, chính trị học, xã hội học, triết học, văn học, kinh tế học, thần học, v.v… Trong ngôn ngữ về tương quan nói chung đó có một điểm rất cụ thể cần được để ý. Đó là: ngôn ngữ địch – ta. Não trạng bè phái, hiện diện dưới nhiều hình thức, ngay cả trong cộng đoàn những người xưng mình là môn đệ Thầy Giêsu, bao gồm cả tôi và bạn.
Thầy Giêsu là hình ảnh chân thật nhất của Thiên Chúa. Thầy Giêsu là thầy dạy chính xác nhất về Thiên Chúa. Ai thấy Thầy Giêsu là thấy chính Thiên Chúa tỏ hiện trong dòng lịch sử (Gn 14:9). Thầy Giêsu ấy, hôm nay, nói với tôi và bạn: “Hãy yêu thương kẻ thù.” (Mt 5:44) Tôi và bạn, nếu là môn đệ đích thực của Thầy Giêsu, phải cố gắng hết sức để thực hiện điều này. Thầy nói: “Thầy truyền cho anh chị em một điều răn mới là anh chị em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh chị em.” (Gn 13:34)
Thiên Chúa của Thầy Giêsu vượt qua tất cả mọi ranh giới để yêu thương hết thảy mọi người. Thiên Chúa của Thầy Giêsu không bao giờ loại trừ một người nào, bất kể họ là ai, họ làm gì. Thiên Chúa, Cha của Thầy Giêsu và cũng là Cha của tất cả, không bao giờ chấp nhận não trạng bè phái vì tất cả mọi người đều là con cái của Cha và mọi người là anh chị em của nhau. Chính vì thế, trong mắt Thầy Giêsu, không có ai là kẻ thù của ai. Khái niệm kẻ thù không thể chấp nhận được trong Nước Thiên Chúa.
Ngay giây phút này, tôi và bạn vẫn còn chứng kiến xung quanh mình những cảnh đau khổ vì chiến tranh, hận thù, bạo lực, đàn áp, thống trị, gây tổn thương, loại trừ, hành hạ, ích kỷ, lợi dụng, lạm dụng,…. Tôi tự hỏi đâu là nguyên nhân chính của vấn nạn này. Phải chăng cách nào đó trong gia đình nhân loại, bao gồm tôi và bạn, vẫn còn âm ỉ ít nhiều não trạng địch – ta hẹp hòi??? Ví dụ: nếu anh khác tôi, anh không thể đồng bàn với tôi; nếu chị không chia sẻ cùng quan điểm với tôi, tôi bắt chị phải thay đổi cho hợp với tôi; nếu em không hành động như tôi, em không phải là người công chính; nếu nước đó không có cùng ý thức hệ với nước tôi, chúng tôi cần phải cho họ một bài học; nếu bạn không cùng tôn giáo với tôi, bạn không được ơn cứu độ; v.v…
Tôi biết lệnh truyền của Thầy Giêsu nhiều khi rất khó thực hiện. Nhưng có lẽ tôi và bạn không nên quên rằng: Thầy Giêsu là con người thật hoàn toàn như tôi và bạn. Thầy cũng phải vật lộn với những khó khăn trong lựa chọn của mình. Và, Thầy đã làm tất cả những gì Thầy dạy để khẳng định với bạn và tôi rằng: “Những gì Thầy đã làm, anh chị em cũng có thể làm được! Can đảm lên, hãy theo Thầy! Có Thầy đây, đừng sợ!” Đây chính là ý nghĩa của mầu nhiệm Nhập Thể.
Bạn ơi, chỉ khi nào tôi và bạn thật sự mang hình ảnh Thiên Chúa của Thầy Giêsu vào trong tư tưởng và lối sống của mình, ta mới có thể thấy chân lý: trong Đức Kitô không ai là “kẻ thù”. Đằng sau mỗi cuộc đời là bao nhiêu những hoàn cảnh phức tạp cần được lắng nghe, đối thoại, tôn trọng, yêu thương, và chữa lành.
Câu hỏi tôi tự hỏi mình và mời bạn hỏi bạn là: Ai là “kẻ thù” (mức độ ít hay nhiều) trong mắt tôi? Và hình ảnh tôi mời bạn cùng tôi chiêm ngắm là Giêsu trên Thập giá, trước khi trút hơi thở cuối cùng, thầm thĩ cầu nguyện: “Cha ơi, xin tha thứ cho [những người bách hại con] vì họ lầm không biết việc họ đang làm.” (Lc 23:34)

Check Also

THÁNH LỄ MỪNG KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH DÒNG CÁT MINH

Trong tinh thần hiệp hành, củng cố và gia tăng sự kết nối giữa các …