Home / Tin Tức / Lễ Khấn Tạm của Năm Tu Sĩ Dòng Cát Minh

Lễ Khấn Tạm của Năm Tu Sĩ Dòng Cát Minh

Middletown, NY, USA: Ngày 12 tháng 6, 2017 tại Đền Thánh Quốc Gia Đức Mẹ Núi Cát Minh, Dòng Cát Minh, Tỉnh Dòng Elias, đã tổ chức Thánh Lễ và nghi thức Tuyên Khấn Tạm cho năm tu sĩ vừa hoàn tất chương trình nhà tập. Qua nghi thức khấn tạm anh em trở thành tu sĩ Dòng Cát Minh theo luật định. Trong số năm khấn sinh có một linh mục địa phận chuyển qua Dòng Cát Minh là Lm. Justine Cinnate, bốn khấn sinh còn lại đến từ Việt Nam là Thầy Giuse Bùi Văn Long, Thầy Anton Nguyễn Thanh, thầy Giuse Nguyễn Tâm và thầy Phêrô Phạm Trọng. Sau khấn tạm, các thầy tiếp tục chương trình triết học và thần học, sau ít nhất là ba năm các thầy sẽ được khấn Trọng Thể (Trọn Đời), thu phong Phó Tế và thu phong Linh Mục,  riêng Lm. Justine, vì ngài đã xong chương trình triết học và thần học, ngài sẽ học thêm về linh đạo Dòng Cát Minh cho đến ít nhất là 3 năm để khấn Trọng Thể.

Tỉnh Dòng Thánh Elia chúc mừng đến các tân khấn sinh. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Núi Cát Minh ban cho anh em nhiều hồng ân, ngày càng lớn mạnh trong tinh thần Cát Minh.

Check Also

Lễ Các Thánh Cát Minh

Đáp lại lời mời gọi thiết tha của Mẹ Bề trên Đan viện Cát Minh …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *