Home / Dòng Ba - Huynh Đoàn Cát Minh / Mang Áo Đức Bà Cát Minh

Mang Áo Đức Bà Cát Minh

Ngày 15-8-1950, Cha Howard E. Rafferty – Linh Mục dòng Cát-Minh – phỏng vấn Chị Maria Lucia Khiết Tâm. Chị là nữ tu dòng Kín và là người duy nhất còn sống trong số 3 trẻ chăn chiên được diễm phúc trông thấy Đức Mẹ MARIA vào năm 1917 tại Fatima. Chị Maria Lucia Khiết Tâm tục danh là Lucia Santos (1907-2005). Cha Rafferty xin Chị Maria Lucia cho biết việc mang Áo Đức Bà Camêlô có nằm trong Sứ Điệp Fatima không. Chị Maria Lucia trả lời ngay:

Lần Chuỗi Mân Côi và mang Áo Đức Bà Camêlo là hai việc lành đạo đức không thể tách rời nhau, trái lại, dung hoà và bổ túc cho nhau.

Nguồn gốc việc mang áo Đức Bà Camêlô có liên hệ mật thiết với cuộc đời thánh Simon Stock (+1265). Vào thế kỷ 13, các tu sĩ dòng Đức Mẹ MARIA Núi Camêlô nơi Thánh Địa bị trục xuất khỏi Đông Phương. Các ngài cũng bị nhiều người ngăn chặn không muốn dòng mở rộng tại Tây Phương. Lúc bấy giờ thánh Simon Stock đang làm Bề Trên Cả của dòng. Trước tình cảnh đau thương, thánh nhân cùng với tất cả các tu sĩ cùng dòng, tha thiết khẩn cầu Đức Mẹ MARIA giúp đỡ và phù trợ.

Theo tương truyền, Đức Mẹ MARIA hiện ra với thánh Simon Stock, tay cầm Bộ Áo của Dòng và nói:

– Bộ Áo này sẽ là đặc ân dành cho con và cho tất cả mọi tu sĩ dòng Camêlô. Tu sĩ nào khi chết mà đang mang Áo này thì sẽ không bị vào lửa đời đời, nhưng sẽ được cứu thoát .. Ngoài ra, ai sốt sắng mang Áo này và mỗi ngày đọc 3 Kinh Kính Mừng cùng cẩn trọng giữ mình trong sạch đúng theo bậc sống của mình, thì khi chết, sẽ được Mẹ sớm cứu thoát ra khỏi Lửa Luyện Hình vào mỗi ngày Thứ Bảy.

Vào một lần hiện ra khác trong thế kỷ 20 Đức Mẹ nói:

– Áo Đức Bà Camêlô là dấu chứng sự bảo trợ của Mẹ. Hãy luôn luôn mang Áo Đức Bà trong người. Áo Đức Bà sẽ giúp các con làm điều thiện bởi vì Áo này là dấu chứng tình yêu của Mẹ và Áo sẽ thường xuyên nhắc các con nhớ đến sự hiện diện của Mẹ. Đó cũng là mục đích của tất cả các á bí tích, bởi vì các á bí tích nhắc nhở sự hiện diện của Người mà chúng gợi lên và giúp các con bắt chước các nhân đức của Người đó. Trong số các á bí tích thì Áo Đức Bà Camêlô và Tràng Chuỗi Mân Côi là hai á bí tích quan trọng nhất và hai vật đạo đức này mang lại cho các con nhiều sự bảo trợ nhất. Mẹ đặc biệt ước ao mọi con cái Mẹ đều mang Áo Đức Bà Camêlô trong người. Áo Đức Bà sẽ giúp các con mỗi ngày một yêu mến Đức Chúa GIÊSU nhiều hơn. Đây là một phương thế đơn sơ giản dị THIÊN CHÚA dùng để cứu giúp các con cái của Ngài. Vậy các con hãy luôn luôn mang Áo Đức Bà trong mình và sốt sắng lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày, nếu có thể được thì lần trọn chuỗi 150.

Trong số các vị thánh đặc biệt có lòng quý trọng Áo Đức Bà Camêlô, xin kể tên thánh Gioan Bosco (1815-1888). Thánh nhân luôn mang Áo Đức Bà trong mình khi còn sống và khi chết, ngài cũng được liệm với Áo Đức Bà. Tháng 5 năm 1929, khi mộ ngài được khai quật lên: tất cả y phục cùng khăn liệm đều tiêu tan hết ngoại trừ duy nhất Bộ Áo Đức Bà. Áo Đức Bà vẫn nguyên vẹn và đẹp như khi còn mới.

Các vị Giáo Hoàng, đặc biệt là Đức chân phúc Pio IX, Lêô XIII, thánh Pio X, Benedictô XV, Pio XI, Pio XII, chân phúc Gioan XXIII, Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II đều khuyến khích việc mang Áo Đức Bà và chúc lành cho tất cả những ai sốt sắng mang Áo này.

Ngày 14-12-1986, nhân dịp viếng thăm mục vụ giáo xứ Thánh MARIA Nữ Vương Thế Giới, thuộc giáo phận Roma, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) đã nhắn nhủ các hội đoàn, các đoàn thể trong giáo xứ hãy sống trọn vẹn linh đạo của mình. Riêng với các anh chị em dòng Ba Camêlô, Đức Thánh Cha nói:

– Hiện diện nơi đây cũng có các anh chị em sống theo linh đạo Cát-Minh tỏ lộ rõ ràng qua việc mang Áo Đức Bà Camêlô, Bộ Áo mà chính Cha đây cũng mang trong mình từ nhiều năm nay.

Kinh dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng tin cậy chạy đến cùng Mẹ.

Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA, là Mẹ chúng con, Mẹ là Nữ Vương Toàn Năng, là Đấng bầu cử cho chúng con trước toà Chúa. Biết bao nhiêu lần, Mẹ đã cứu vãn Giáo Hội, và các dân tộc trong cơn nguy biến.

Chúng con hết lòng thành kính hiến dâng Giáo Hội và tổ quốc Việt Nam cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ. Để thực hành mệnh lệnh của Mẹ, và để nhờ Mẹ che chở phù trì, ngày nay và mãi mãi.

Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam. Xin Mẹ soi sáng hàng Giáo Phẩm, dìu dắt và thánh hoá các Linh Mục. Xin Mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa, và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin Mẹ nâng đỡ và ủi an những anh chị em của chúng con, đang phải khốn khó vì Đạo Chúa.

Xin Mẹ chúc lành cho tổ quốc Việt Nam. Xin Mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc, xin Mẹ đem tinh thần Phúc Âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia, xin Mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết, để cùng nhau xây dựng lại giang sơn.

Nhất là xin Mẹ cứu chúng con thoát nạn Cộng Sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do, hoà bình, ngõ hầu Nước Chúa được mở rộng khắp nơi.

Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn Mẹ, và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của Mẹ.

Lạy Mẹ MARIA Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng con thành khẩn kêu đến Mẹ, vì chúng con biết Mẹ sẽ nhậm lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc Trái Tim Mẹ sẽ thắng. AMEN.

(Attilio Borzi,“MARIA nella vita del Giovane”, Edizioni dell’Immacolata, 1993, trang 53-59)

Sơ Minh Nguyệt

Check Also

Lễ Đức Mẹ Fatima: “TẤT CẢ THUỘC VỀ MẸ”

Lễ Đức Mẹ Fatima: “TẤT CẢ THUỘC VỀ MẸ” Giuse Phan Quang Trí, O.Carm. Rôma, …