Home / Các Thánh & Á Thánh / Maria Ma-đa-lê-na Pa-zi

Maria Ma-đa-lê-na Pa-zi

Maria Ma-đa-lê-na mang họ của dòng dõi quý tộc là Pa-zi ở thành Florence. Vào thế kỷ 15, dòng họ Pa-zi đã nắm giữ một quyền lực chính trị to lớn. Thánh nhân sinh vào ngày 2 tháng Tư năm 1566, được giáo dục tốt, và từ nhỏ ngài đã cảm nhận sâu sắc sự hiện diện của Thiên Chúa, có một lòng mộ mến Bí tích Thánh Thể nồng nàn và khao khát sống đời sám hối. Trái với thực hành bình thường, với sự cho phép của cha giải tội, ngài được rước Lễ lần đầu vào lúc 10 tuổi. Khi ngài bước vào tuổi 17, ngài được các nữ tu Cát Minh cộng đoàn Thánh Maria Các Thiên Thần nhận vào ở Florence là thành phố ngài sinh ra. Trong suốt thời gian tiền tập, ngài mắc phải căn bệnh trầm trọng kéo dài hai tháng và ngài suýt chết. Vì vậy, ngài được khấn sớm. Tuy nhiên, ngài được bình phục và trở thành phụ tá tập sư trong ba năm, rồi làm người coi phòng thánh, và làm tập sư sáu năm nữa. Ngài cũng phụ trách khấn sinh một thời gian và vào năm 1604 ngài được chọn làm phó bề trên. Những đau khổ thể lý liên tiếp và những thử thách tâm linh khốc liệt là gánh nặng vô cùng cho ngài nhưng ngài được Chúa ban ân phúc đặc biệt cho ngài thêm giàu có. Ngài mất vào ngày 25 tháng Năm năm 1607. Ngài được phong chân phước vào năm 1626 và được nâng lên bậc hiển thánh vào ngày 22 tháng Tư năm 1669. Cùng với đời sống tâm linh sâu sắc, ngài ý thức tuân giữ lời khấn dòng và âm thầm sống đời sống cầu nguyện và từ bỏ. Với lòng khát khao cháy bỏng, ngài ước mong Giáo hội cân tân: ý thức sâu sắc về nhu cầu cấp bách cần cải tổ, khao khát thấy nó trải rộng, và dâng hiến chính mình để “những người được xức dầu” (là các linh mục) một lần nữa trở thành chứng nhân cho thế giới và những người sa ngã trở về với Giáo hội. “Chủ đề trọng tâm trong linh đạo của ngài (mặc dù chưa suy tư thành một hệ thống đầy đủ) là tình yêu; chúng ta được tạo dựng bởi Thiên Chúa với tình yêu và bằng tình yêu, và tình yêu đó là phương thế mà qua đó chúng ta hướng về Chúa; tình yêu là thước đo cho quãng đường linh hồn hướng trở về với Thiên Chúa. Phận vụ chính của tình yêu là nối kết linh hồn với Thiên Chúa. Cuộc sống tâm linh thì giống như vòng tròn, được gợi hứng bởi tình yêu, một tình yêu có khởi điểm và đích điểm trong Thiên Chúa.” Thánh Maria Ma-đa-lê-na Pa-zi cũng sùng kính Đức Mẹ vô cùng và ngài gợi hứng sự phát triển lòng sùng kính Đức Bà Maria trong dòng Cát Minh với tước hiệu “Trinh Nữ Cực Thanh Cực Tịnh.” Thánh nhân cho rằng vẻ đẹp của Đức Maria hệ tại ở sự vẹn sạch của Mẹ, đó là điều làm cho Mẹ nên một với Ngôi Lời trong thiên chức làm mẹ.

Những cảm nghiệm thần bí của ngài được viết trong năm “thủ bản gốc”, đó là những tập chép do các nữ tu ghi chép lại tất cả những gì ngài làm và nói trong những lần xuất thần và “tuôn trào tình yêu thần linh” của ngài. Những tập chép này sau đó được chính thánh nhân chỉnh sửa. Các tập này có tựa: Bốn Mươi Ngày, Đối Thoại, Những Mặc Khải và Sự Hiểu Biết, Thử Thách và Cân Tân Giáo Hội, cùng với Danh Ngôn và Thư Tín của ngài.

Check Also

Thánh George Preca và những Mầu nhiệm Mân côi mới

Thánh George Preca và những Mầu nhiệm Mân côi mới Tác giả: John Formosa, SDC., …