Home / Tin Tức / Nến Người Thân Yêu

Nến Người Thân Yêu

ông nội: Phao lô

Vietnam

cầu cho linh hồn tổ tiên

Jos. Nguyễn Văn Tâm


1 2 3 413
.

Check Also

Lễ Các Thánh Cát Minh

Đáp lại lời mời gọi thiết tha của Mẹ Bề trên Đan viện Cát Minh …