Home / Tag Archives: Brandsma

Tag Archives: Brandsma

Phép lạ nhờ sự chuyển cầu của Chân phước Titus Brandsma đã được các nhà cố vấn thần học chấp thuận

Vào ngày 25 tháng 5 năm 2021, Hội nghị các nhà cố vấn thần học đã công nhận phép lạ do sự chuyển cầu của Chân phước Titus Brandsma, O. Carm., phép lạ này liên quan đến việc chữa lành không thể giải thích được về mặt khoa học của …

Xem thêm ...