Home / Tag Archives: Đại Hội Thánh Mẫu La Vang New York

Tag Archives: Đại Hội Thánh Mẫu La Vang New York

Thư mời Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ V tại New York

Thư mời Đại Hội Thánh Mẫu La Vang kỳ V tại New York Kính thưa quý cha, quý tu sỹ, quý hội đồng mục vụ, quý vị đồng hương và quý anh chị em Kitô hữu xa gần. Sau hơn một năm bị hoãn lại bởi đại dịch Covid 19, …

Xem thêm ...