Home / Tag Archives: Mẹ Maria dưới chân thánh giá

Tag Archives: Mẹ Maria dưới chân thánh giá

Đức Maria, người Mẹ đứng dưới chân Thánh giá

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Maria, người Mẹ đứng dưới chân Thánh giá.” Ts. Gioan Nguyễn Minh Trực, O.Carm.

Xem thêm ...