Home / Tag Archives: Ơn gọi Thanh Đa

Tag Archives: Ơn gọi Thanh Đa

NGÀY QUỐC TẾ CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU 2022

NGÀY QUỐC TẾ CẦU NGUYỆN CHO ƠN THIÊN TRIỆU 2022 Đáp lại lời mời gọi chân tình của quý cha giáo xứ Thanh Đa, anh em khấn sinh và ứng sinh Dòng Cát Minh cùng với quý nam nữ tu sĩ của 10 hội dòng khác đang mục vụ trong …

Xem thêm ...