Home / Tag Archives: Phụng Vụ

Tag Archives: Phụng Vụ

Lịch Phụng Vụ Tháng 11

THÁNG 11 Chúa Nhật01TrLễ Các Thánh. Lễ TrọngKh 7,2-4 9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5:1-12aSinh Nhật: James Trần Lê ThiênRIP: Rev. Ildephonsus McDermott 192516-9 Canh TíThứ Hai02TmLễ Các Đẳng Linh Hồn. Lễ NhớLễ 1: Rm 6:3-9; Ga 6:51-59 Lễ 2: Kn 3:1-9; Lc 23:33,39-43 Lễ 3: Rm 5:4-11; Ga 17:24-26RIP: …

Xem thêm ...