Home / Tag Archives: Suy niệm Đức Maria

Tag Archives: Suy niệm Đức Maria

Đức Maria, người Mẹ đứng dưới chân Thánh giá

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Maria, người Mẹ đứng dưới chân Thánh giá.” Ts. Gioan Nguyễn Minh Trực, O.Carm.

Xem thêm ...