Home / Chia Sẻ / TÔI ĐÃ YÊU ĐIỀU TÔI KHÔNG THÍCH

TÔI ĐÃ YÊU ĐIỀU TÔI KHÔNG THÍCH

Bạn thân mến, tôi viết cho bạn suy niệm này khi tôi đang tĩnh tâm thường niên tại Faulkner. Chúa đã ban cho tôi nhiều ơn rất tuyệt vời để giúp tôi củng cố thêm tình bạn với Người. Tạ ơn Người về tất cả những điều tôi đã lãnh nhận từ lòng quảng đại của Người.

Tôi muốn chia sẻ với bạn một kinh nghiệm nhỏ của tôi trong kỳ tĩnh tâm này. Đó là: Tôi đã yêu một điều tôi không thích trước kỳ tĩnh tâm, đoạn Tin Mừng Gioan 21:15-19 mà nhiều người quen thuộc. Đoạn này tường thuật việc Đức Giêsu hỏi thánh Phêrô xem thánh Phêrô có yêu mến Người không. Đức Giêsu hỏi điều ấy không phải một lần mà đến những BA lần. Trước đây, khi nghe đoạn Tin Mừng này, tôi cảm thấy thật khó chịu và bực mình thay cho thánh Phêrô vì Đức Giêsu hỏi Phêrô nhiều lần quá. Có mỗi một câu hỏi mà hỏi đi hỏi lại, cứ như thể Chúa Giêsu không tin lời của Phêrô vậy. Phêrô tội nghiệp hẳn là đã buồn lắm.

Nhưng bạn thân mến, khi tôi đọc đoạn Tin Mừng này cho chính mình ngày hôm nay, cái nhìn của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Chúng ta biết rằng Phêrô đã phản bội Đức Giêsu, người vừa là thầy vừa là bạn của mình, BA lần, khi phủ nhận rằng “Tôi không biết người đó là ai.” Sau đó Giêsu đã chết cô đơn một mình trên thập giá khi các bạn hữu bỏ Người mà chạy trốn hết. Giờ đây, Chúa Giêsu phục sinh trở lại cùng Phêrô, nấu nướng thức ăn cho ông, lại làm bạn với ông và yêu thương ông. Những gì Chúa Giêsu hỏi Phêrô thật là “khác thường” chiếu theo tiêu chuẩn của chúng ta. Người không hỏi Phêrô “Tại sao anh phản bội thầy, gã thỏ đế kia? Chẳng phải anh đã khẳng định với thầy là sẽ theo thầy cho đến cùng, bất chấp mọi nguy hiểm sao?”. Không. Tất cả những gì Đức Giêsu hỏi Phêrô chỉ là “Phêrô, anh có yêu mến thầy không?”, hỏi BA lần, chỉ để nhắc nhở cho ông nhớ rằng tình yêu là điều quan trọng nhất. Tình yêu có thể phủ lấp và xoá tan mọi tội lỗi, ngay cả một tội kinh khủng như tội phản bội. Chúa Giêsu không quan tâm đến chuyện Phêrô đã vấp ngã bao nhiêu. Tất cả những gì Người quan tâm đến là tình yêu mà Phêrô dành cho Người, bất chấp tình yêu ấy có mỏng giòn và giới hạn đến đâu đi nữa. Khi thánh Phêrô trả lời “Dạ, có !”, Chúa Giêsu nói với ông “Hãy theo Thầy !”

Bạn thân mến, “câu chuyện tình yêu” này thay đổi cái nhìn và thái độ của tôi vì một lý do rất đơn giản: tôi tìm được “câu chuyện tình” của chính mình trong đó. Cho tôi thành thật thú nhận với bạn rằng đời tôi đã vương nhiều lỗi tội, cả hàng ngàn lần rồi. Nhưng bạn biết sao không? Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy Chúa Giêsu hỏi tôi “Tại sao bạn phạm tội? Tại sao bạn làm tôi tổn thương? Tại sao bạn thất hứa?…” Nhưng câu hỏi duy nhất tôi nhận được từ Giêsu chỉ là “Bạn quý mến, bạn vẫn còn yêu mến tôi chứ?” Và khi tôi đáp lại “Dạ, có !”, Người nói với tôi “Hãy tiếp tục là bạn của tôi và hãy đồng hành với tôi, nhé bạn!”

Bạn thân mến, đây chính là điều tôi chia sẻ với bạn. Hãy vui cùng tôi !

Tuấn Việt, O.Carm.

———————————————

HAVE COME TO LOVE WHAT I DID NOT LIKE
I write this reflection while I am doing my annual retreat at Faulkner’s Retreat House. The Lord has granted me many beautiful graces that help strengthen my friendship with Him. I thank Him for all that I have received.

My friend, I would like to share with you one of my experiences during my retreat. It is: I have come to love what I did not like before the retreat, the passage of John 21:15-19 with which many of us are familiar. It is about Jesus asking Peter if he loves Him. Jesus asks Peter not just one time, but THREE times. What used to annoy me when I heard this passage in the past was that Jesus kept asking Peter so many times. I felt bad for poor Peter, who might have felt bad and hurt because Jesus did not seem to trust him.

But my friend, when I read this passage again for myself today, it changes my perspective completely. We know that Peter betrayed Jesus, his teacher and friend, three times by denying “I do not know that man.” Jesus died lonely on the cross after that while his friends ran away from Him. Now the risen Jesus returns to Peter, giving him food to feed his hunger, being friendly and loving to him again. What Jesus asks Peter is “abnormal” according to our standard. He does not ask “Why did you betray me, coward? Did you not tell me that you would follow me to the end no matter what might happen to you?” No. All that Jesus asks Peter is “Do you love me, Peter?”, for three times, just to remind him that love is all that matters. Love can cover and erase all sins, even a sin as terrible as betrayal. Jesus does not care about how much Peter has failed Him. All He cares about is Peter’s love for Him, no matter how limited and fragile that love is. When Peter answers “Yes.”, Jesus says to him “Follow me!”
My friend, this “love story” changes my perspective and attitude simply because I find my own love story in it. Let me honestly and truly confess to you that I have sinned thousands of times in my life. And you know what? Never, never have I found myself being asked by Jesus “Why did you sin? Why did you hurt me? Why did you break your promise?…” The only question I keep hearing from Jesus is “Do you still love me, my dear friend?” And when my reply is Yes, He then says to me “Continue to be my friend and walk with me, would you?”
This I share with you, my friend. Please rejoice with me !

Check Also

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ – LINH MỤC DÒNG CÁT MINH 2024

Lời Ngài gọi con đi, lòng còn ngại chi. Xin thánh ân tuôn tràn dìu …