Home / Tin Tức / TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU 2020

TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU 2020

Thầy Đaminh Huỳnh Tấn Nhật, O.Carm. tuyên khấn vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh trong tay Cha Bề trên Giám Tỉnh – Fr. Mario Esposito. O.Carm.
Thầy Giuse Maria Nguyễn Văn Lượng, O.Carm. tuyên khấn vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh trong tay Cha Bề trên Giám Tỉnh – Fr. Mario Esposito. O.Carm.
Thầy Gregg Durham, O.Carm. tuyên khấn vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh trong tay Cha Bề trên Giám Tỉnh – Fr. Mario Esposito. O.Carm.
Thầy Nicola Dương Thành Đạt, O.Carm. tuyên khấn vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh trong tay Cha Bề trên Giám Tỉnh – Fr. Mario Esposito. O.Carm.
Thầy Giuse Titus Nguyễn Văn Hùng, O.Carm. tuyên khấn vâng phục, khó nghèo và khiết tịnh trong tay Cha Bề trên Giám Tỉnh – Fr. Mario Esposito. O.Carm.
Quý Thầy Tân khấn sinh thuộc hai Tỉnh dòng Thánh Elia Bắc Mỹ (SEL) và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ (PCM)
Quý Thầy Tân khấn sinh thuộc hai Tỉnh dòng Thánh Elia Bắc Mỹ (SEL) và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ (PCM)
Quý Thầy Tân khấn sinh lưu niệm với quý Cha Bề Trên Giám Tỉnh, quý Giám Tập của hai Tỉnh Dòng Thánh Elia Bắc Mỹ (SEL) và Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ (PCM)
Quý Thầy Tân khấn sinh thuộc Tỉnh Dòng Thánh Elia lưu niệm với Cha Bề Trên Giám Tỉnh – Fr. Mario Esposito, O.Carm và Cha Giám Tập Timothy Ennis, O.Carm.
Quý Thầy Tân khấn sinh thuộc Tỉnh Dòng Thánh Elia lưu niệm với Cha Bề Trên Giám Tỉnh – Fr. Mario Esposito, O.Carm
Quý Thầy Tân khấn sinh thuộc Tỉnh Dòng Thánh Elia lưu niệm với Cha Giám đốc Ơn gọi của Phụ tỉnh Thánh Giuse Việt Nam – Lm. Phanxicô Xaviê Piô Nguyễn Văn Khoa, O.Carm.

Tin ảnh từ Whitefriars Hall, Washington, DC.

Check Also

DÒNG CÁT MINH TUYỂN SINH ƠN GỌI. Niên khoá: 2023-2024

DÒNG CÁT MINH TUYỂN SINH ƠN GỌI. Niên khoá: 2023-2024 HÃY ĐẾN MÀ XEM & …