Ngày thứ mười hai (12): LỢI ÍCH CỦA ĐAU KHỔ

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 12 — TUẦN II, MÙA VỌNG Chương 12 LỢI ÍCH CỦA ĐAU KHỔ Đau khổ giúp tự giải thoát Đôi khi gặp đau khổ trái ý rất có lợi cho ta, vì nó giúp ta hồi tâm, …

Xem thêm ...

Ngày thứ mười một: BÌNH AN VÀ TIẾN BỘ

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 11 — TUẦN II, MÙA VỌNG Chương 11 BÌNH AN VÀ TIẾN BỘ Tuyên chiến với thói hư Ta chỉ được bình an thực khi nào ta không muốn bận tâm đến lời nói hoặc việc làm …

Xem thêm ...

Ngày thứ mười: LỜI VÔ ÍCH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 10 — TUẦN II, MÙA VỌNG Chương 10 LỜI VÔ ÍCH Nói ít Bạn hãy hết sức lánh xa những đám đông người. Vì dù Bạn không có ý xấu, nhưng lời bàn soạn việc đời bao …

Xem thêm ...

Ngày thứ chín: VÂNG LỜI VÀ TÙNG PHỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 9 — TUẦN II, MÙA VỌNG Chương 9 VÂNG LỜI VÀ TÙNG PHỤC Thong dong thực Sống trong đức vâng lời, có một Bề trên để tùy phục và không phải làm chủ việc mình; đó là …

Xem thêm ...

ĐỨC MARIA: NIỀM HY VỌNG CHẮC CHẮN

  ĐỨC MARIA: NIỀM HY VỌNG CHẮC CHẮN   Giuse Phan Quang Trí, O.Carm. Rôma, 07.12.2020   Đoàn dân đang lầm lũi bước đi giữa tối tăm bỗng nhìn thấy một ánh sáng huy hoàng rực rỡ; đám người sống trong cảnh tối tăm mịt mùng thì nay đã được …

Xem thêm ...

Ngày thứ tám: ĐỪNG SUỒNG SÃ QUÁ

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 8 — TUẦN II, MÙA VỌNG Chương 8 ĐỪNG SUỒNG SÃ QUÁ Chọn bạn mà chơi “Đừng bạ ai cũng thổ lộ tâm tình với”.[9] Việc bạn, bạn hãy đem bàn với những người khôn ngoan và …

Xem thêm ...

Ngày thứ bảy: TRÁNH PHÙ PHIẾM VÀ KIÊU NGẠO

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 7 — Chương 7 TRÁNH PHÙ PHIẾM VÀ KIÊU NGẠO Tín nhiệm vào Chúa Không ai khờ dại bằng người đặt trót tin tưởng ở người đời hay ở bất cứ một tạo vật nào. Đừng xấu …

Xem thêm ...

Ngày thứ sáu: TÌNH DỤC

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 6 — Chương 6 TÌNH DỤC Lố lăng sinh hỗn loạn Mỗi lần người ta ao ước một cái gì lố lăng là y như kỳ sinh rối lòng rối trí. Người kiêu hãnh và hà tiện …

Xem thêm ...

Ngày thứ năm: ĐỌC THÁNH KINH

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 5 — Chương 5 ĐỌC THÁNH KINH Bài học khôn Phải tìm chân lý chứ đừng tìm lợi khẩu trong Thánh Kinh. Đọc Thánh Kinh, phải đọc với chính tinh thần của tác giả. Phải tìm lợi …

Xem thêm ...

Ngày thứ tư: HÀNH ĐỘNG CHO KHÔN

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — NGÀY 4 — Chương 4 HÀNH ĐỘNG CHO KHÔN Đắn đo Đừng bạ tin mọi lời người nói cũng như mọi ý mình nghĩ. Nhưng mọi cái, phải khôn ngoan, thận trọng đắn đo xem có hợp thần …

Xem thêm ...