Home / Dòng Ba – Huynh Đoàn Cát Minh (page 2)

Dòng Ba – Huynh Đoàn Cát Minh

Dòng Ba Cát Minh là ai?

Dòng Ba, Dòng Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh, hay còn gọi là Dòng Ba Cát Minh là một hiệp hội chủ yếu cho người giáo dân. Các hội viên sống cuộc đời đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa. Họ dấn thân một cách tự nguyện đi theo Chúa Giêsu …

Xem thêm ...

Dòng Ba Cát Minh

Khi nói đến Dòng Ba Cát Minh, chúng ta đang thực sự nói về một “Ơn Gọi” trong số những ơn gọi trong lòng Giáo Hội. Sở dĩ Dòng Ba Cát-minh cũng là một ơn gọi như các ơn gọi khác vì lời mời gọi đến với Dòng Ba Cát-minh …

Xem thêm ...