Home / Linh Đạo – Lịch Sử (page 2)

Linh Đạo – Lịch Sử

Thông Điệp từ Ban Cố Vấn Tổng Quyền O.Carm. và O.C.D Gửi đến Toàn Thể Gia Đình Cát Minh

Trong Năm Đức Tin, thành viên của hai Ban Cố Vấn Tổng Quyền O.Carm. và O.C.D. đã thực hiện chuyến hành hương về Aylesford, Anh Quốc. Đây là một nơi chốn có ý nghĩa đặc biệt đối với toàn thể Gia Đình Cát-minh. Đúng vậy, chính tại nơi chúng tôi …

Xem thêm ...

Kinh Tổng Tu Nghị Dòng Cát Minh 2013

Lạy Thiên Chúa tình yêu, Là nguồn mạch mọi thiện hảo Là Thiên Chúa Hằng Sống của lịch sử Mãi mãi tín trung với kẻ mọn hèn. Cha đã gọi chúng con sống hiệp thông trong đời sống trung thành theo Đức Kitô bằng một cam kết luôn tìm kiếm …

Xem thêm ...