Home / Tin Tức / Chúc Mừng Giáng Sinh 2020

Chúc Mừng Giáng Sinh 2020

Kính Chúc Quý Vị một Mùa Giáng Sinh tràn đầy ơn Thánh.

Check Also

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ – LINH MỤC DÒNG CÁT MINH 2024

Lời Ngài gọi con đi, lòng còn ngại chi. Xin thánh ân tuôn tràn dìu …