Home / Các Thánh & Á Thánh / Kính Thánh Peter Thomas, Giám Mục (08/01/2020).

Kính Thánh Peter Thomas, Giám Mục (08/01/2020).

Check Also

Lễ Thánh Cả Giuse – Yêu thương và công chính

Kỷ Niệm 1 Năm Thành Lập Phụ Tỉnh Thánh GiuseDòng Cát Minh Việt Nam Cả …