Home / Các Thánh & Á Thánh / Kính Thánh Peter Thomas, Giám Mục (08/01/2020).

Kính Thánh Peter Thomas, Giám Mục (08/01/2020).

Check Also

Tĩnh tâm online 2020 – Tuần II Mùa Chay với Thánh Gioan Thánh Giá

Dám “vận mạng diễm phúc“Tuần thứ 2 : Một mình Đức Giê-su Tin Mừng: Sự hiển …