Home / Các Thánh & Á Thánh / Kính Thánh Peter Thomas, Giám Mục (08/01/2020).

Kính Thánh Peter Thomas, Giám Mục (08/01/2020).

Check Also

Giáo phận Palm Beach báo cáo với Tòa Thánh về trường hợp khỏi bệnh lạ lùng của Cha Michael Driscoll

Một ủy ban điều tra của giáo phận Palm Beach đã bỏ ra gần một …