Home / Các Thánh & Á Thánh / Kính Thánh Peter Thomas, Giám Mục (08/01/2020).

Kính Thánh Peter Thomas, Giám Mục (08/01/2020).

Check Also

Tĩnh tâm online 2020 – Tuần I Mùa Chay với Thánh Gioan Thánh Giá

DÁM «vận may diễm phúc» Tuần thứ 1 Mùa Chay: Ngăn trở trong chúng ta …