Home / Linh Đạo - Đời Sống Tâm Linh / Kinh Tổng Tu Nghị Dòng Cát Minh 2013

Kinh Tổng Tu Nghị Dòng Cát Minh 2013

Lạy Thiên Chúa tình yêu,
Là nguồn mạch mọi thiện hảo
Là Thiên Chúa Hằng Sống của lịch sử
Mãi mãi tín trung với kẻ mọn hèn.

Cha đã gọi chúng con sống hiệp thông
trong đời sống trung thành theo Đức Kitô
bằng một cam kết luôn tìm kiếm Cha
và sống tình huynh đệ giữa mọi người.

Chúng con khiêm tốn nguyện xin:
ban cho chúng con sự khôn ngoan và sức mạnh của Cha,
để có can trường sống cạnh những anh em bé mọn
truyền rao thông điệp hy vọng và cứu rỗi
giữa thế giới đang đổi thay mỗi ngày
bằng gương sống hơn là bằng lời nói.

Xin hướng dẫn chúng con chuẩn bị Tổng Tu Nghị
Xin đổ tràn trên chúng con Thánh Thần Cha,
để chúng con trung tín với sứ mạng
và đến với nhau với lòng khiêm tốn và chân thành
cùng nhau suy gẫm đặc sủng của mình
dưới ánh sáng về các nhu cầu của thời đại hôm nay.

Xin giữ gìn chúng con trung tín với Cha
giúp chúng con kiếm tìm thánh ý Cha.
để có thể phục vụ dân Cha cách tốt nhất
bằng nhiều phương thức khác nhau.

Chúng con khẩn nguyện, qua lời chuyển cầu của Đấng Bảo Trợ chúng con,
Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh,
hằng ở gần chúng con.

Nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Con Cha,
Đấng hằng sống và hiển trị với Cha cùng với Chúa Thánh Thần. Amen

Check Also

THÁNH INHAXIÔ ANKIÔKHIA – Tác Phẩm và Đời Sống Tâm Linh

THÁNH INHAXIÔ ANKIÔKHIA (50-107) Tiểu sử – Không có một tài liệu nào ghi rõ …