Home / Dòng Ba - Huynh Đoàn Cát Minh / Những bước căn bản để trở thành hội viên Dòng Ba Cát Minh là gì?

Những bước căn bản để trở thành hội viên Dòng Ba Cát Minh là gì?

Điều tốt nhất là quý vị xin gia nhập trở thành hội viên của một cộng đoàn hay một nhóm tại địa phương có Dòng Ba Cát Minh. Quý vị sẽ bắt đầu những giai đoạn huấn luyện học hỏi chính thức – giai đoạn đầu tiên là nghi thức Tiếp Nhận, và tiếp theo sau là thời gian đạo tạo ít nhất là 18 tháng. Nếu được chấp nhận quý vị sẽ được lãnh nhận nghi thức Tuyên Hứa, hay khấn tạm. Các lời khấn bao gồm Vâng Lời và Khiết Tịnh. Sau Khấn Tạm, quý vị sẽ tiếp tục thời gian đạo tạo ít nhất là 3 năm và nếu được chấp nhận quý vị sẽ Khấn Trọng Thể (Vĩnh Khấn). Sau Vĩnh Khấn là thời gian thường huấn diễn ra tiếp tục trong suốt cuộc đời của một hội viên Dòng Ba Cát Minh.  Trong suốt thời gian là hội viên Dòng Ba, mỗi tháng, qúy vị phải đi họp và tham gia các khoá đào tạo, học tập, hay tĩnh tâm. Quý vị được khuyến khích tham gia tích cực các hoạt động trong cộng đoàn địa phương của mình cũng như trong Giáo xứ.

 

Check Also

Tìm hiểu nguồn gốc về “Áo Đức Bà”?

1. Tìm hiểu nguồn gốc về “Áo Đức Bà”? “Áo Đức Bà” hay Áo Đức …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *