Home / Tin Tức / SỐNG LỜI CHÚA TRONG DÒNG LỊCH SỬ

SỐNG LỜI CHÚA TRONG DÒNG LỊCH SỬ

Ngay từ thuở khai thiên lập địa, Thiên Chúa đã chọn chính điều kiện con người của bạn và tôi để liên lạc với chúng mình. Chúng mình sẽ  không thể tìm thấy Thiên Chúa ngoài thế giới này, ngoài thân xác này. Như thế, là con người, chúng ta chỉ tìm thấy ơn cứu độ cho mình trong chiều kích nhập thể. Đặc biệt, biến cố Nhập Thể của Ngôi Hai đã một lần nữa khẳng định rằng mọi thân xác đều là thánh thiêng: “Bất cứ điều gì anh chị em làm cho một trong những anh chị em bé mọn nhất của Ta đây là anh chị em đã làm cho chính Ta…dù chỉ là một ly nước lạnh.”(Mt 25:40; 10:42) Và như thế, sống Lời Chúa cũng phải diễn ra trong chiều kích nhập thể, trong hoàn cảnh lịch sử của bạn và tôi.

Khả năng sống Lời Chúa được dành cho tất cả mọi người trong hoàn cảnh cụ thể của họ. Tiếc thay, đây đó, việc sống Lời Chúa vẫn bị hiểu lầm là một “hành vi nhân đức siêu nhiên” chỉ dành cho các “siêu nhân”. Thỉnh thoảng vẫn có người nói: “Ôi, thực hiện Lời Chúa một cách nhân đức như thế thì chỉ các thánh mới làm được. Tôi là người phàm mắt thịt, chịu thôi!” Nếu chiêm ngắm kỹ cuộc đời của các Kitô hữu tiêu biểu mà ta gọi là thánh, ta sẽ thấy họ là thánh vì họ đã là người, là người bình thường như tôi như bạn. Họ cũng phải vật lộn với những hoàn cảnh khó khăn, nhiều khi thê thảm, trong hành trình làm người của mình. Họ cũng yếu đuối, vấp ngã, thậm chí còn nhiều hơn chúng ta. Điều đặc biệt làm nên chất thánh trong họ mà bạn và tôi có thể học hỏi là: họ tín thác vào tình yêu đi đến tận cùng của Thiên Chúa. Họ chọn tình yêu ấy làm kim chỉ nam cho cuộc đời của mình. Cho nên, mỗi lần vấp ngã, họ can đảm đứng dậy làm lại; mỗi khi thành công, họ dâng lời tạ ơn; mỗi khi đau khổ, họ nhìn thấy sự hiện diện của Đấng yêu thương. Tình yêu ấy là đuốc sáng soi dẫn từng bước chân dò dẫm, chập choạng, loạng quạng trong lối đường nhân sinh vốn lắm gập gềnh, trắc trở.

Lời Chúa là “thanh gươm hai lưỡi”. Gươm hai lưỡi được hiểu là loại gươm có một lưỡi sắc và một lưỡi hình răng cưa. Lưỡi thứ nhất rất sắc, sắc đến nỗi khi nó cắt vào thân thể thì rất nhẹ nhàng và dễ dàng dù vết cắt rất sâu. Chỉ khi nào gươm bắt đầu được lôi ra thì người bị cắt mới cảm nhận sự đau đớn khủng khiếp do lưỡi thứ hai hình răng cưa gây nên. Lời Chúa cũng vậy, đến với ta giống như một làn gió, một lời mời gọi thầm thì, đi vào trong ta thật nhẹ nhàng, nhiều khi ta chẳng nhận thấy Lời ấy ăn nhập gì đến cuộc đời ta. Nhưng khi ta để cho Lời ấy đi ra khỏi ta để trở thành hành động, ta mới thấy Lời Chúa thật sự khủng khiếp vì nó “xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.” (Dt 4:12) Lời Chúa thúc bách tôi và bạn lên đường dấn thân cho anh chị em mình một cách cụ thể. Và đây là một thách đố khủng khiếp.

Việc sống Lời Chúa có trung tâm điểm nơi Thánh Giá. Thánh Giá không phải là đau khổ do Thiên Chúa gửi đến như có người hiểu lầm. Nhưng Thánh Giá là tình yêu đi đến tận cùng của Thiên Chúa. Thánh Giá phải được gắn chặt với Giêsu, hy sinh cho người mình yêu. Không ai không có khổ đau (hay thập giá), nhưng Thánh Giá là đau khổ mà bạn và tôi tự nguyện gánh vác cho người khác. Nếu toàn bộ mạc khải Kinh Thánh đặt trên nền tảng “ Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Duy Nhất của Người cho thế gian để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” thì sứ điệp trọng tâm của toàn bộ Lời Chúa là “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.” (Ga 15:12)

Chúng ta cùng cầu nguyện nhiều cho nhau trong Năm Lời Chúa này, bạn nhé!

Joseph Việt. O.Carm.

Check Also

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ – LINH MỤC DÒNG CÁT MINH 2024

Lời Ngài gọi con đi, lòng còn ngại chi. Xin thánh ân tuôn tràn dìu …