Home / Tag Archives: AGM

Tag Archives: AGM

Công Nghị Thường Niên AGM – Phụ Tỉnh Thánh Giuse Việt Nam 2020

Trong hai ngày 18-19/11/2020 vừa qua, tại cộng đoàn tu viện Thánh Therese Hài Đồng Giêsu, Dòng Cát Minh Phụ tỉnh Thánh Giuse Việt Nam đã tổ chức Tu nghị thường niên AGM lần thứ 2 để tổng kết và đánh giá tình hình phát triển chung của Dòng tại …

Xem thêm ...

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN – THÁNH LỄ TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ – THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ VÀ LINH MỤC 2019

Hòa trong tâm tình mừng kính Lễ Các Thánh Dòng Cát Minh, hiệp lời tri ân và cầu nguyện cho các Linh Hồn Cát Minh, Anh Em Cát Minh Việt Nam – Phụ tỉnh Thánh Giuse Việt Nam đã tổ chức thành công Hội Nghị Thường Niên (AGM) lần thứ …

Xem thêm ...