Home / Tag Archives: Người nữ chiêm niệm

Tag Archives: Người nữ chiêm niệm

Đức Maria, người nữ chiêm niệm

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Maria, người nữ chiêm niệm.” Ts. Antôn Nguyễn Công Thành, O.Carm.    

Xem thêm ...