Home / Tag Archives: nữ trinh lắng nghe

Tag Archives: nữ trinh lắng nghe

Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe

Chuỗi bài suy niệm về Đức Maria trong tuần cửu nhật kính Mẹ Cát Minh 2021 —————————————————– “Đức Maria, nữ trinh luôn lắng nghe.” Ts. Phaolô Đặng Văn Tuấn, O.Carm.  

Xem thêm ...