Home / Các Thánh & Á Thánh (page 6)

Các Thánh & Á Thánh

Chân Phước Angelo Paoli

Angelo Paolo sinh ngày 1 tháng 9 năm 1642 tại Argiliano, Massa, Italia ngày nay. Ngài có tên rửa tội là Phanxicô. Năm 1660 sau khi tốt nghịệp trung học, ngài vào dòng Cát Minh tại Fivizzano, và làm tập viện tại Siena. Ngài khấn tạm ngày 18 tháng 12 …

Xem thêm ...

Chân Phước Elizabeth Catez

Elizabeth Catez Chúa Ba Ngôi sinh năm 1880 tại Giáo phận Bourges. Vào năm 1991, bà gia nhập Đan viện Cát Minh Cải tổ của Dijon. Tại đó bà tuyên khấn vào năm 1903, và từ nơi đó, năm 1906 bà được mời gọi “trở nên ánh sáng, tình yêu …

Xem thêm ...

Albert Trapani

  Sinh ra ở Trapani, Sicily vào thế kỷ 13, Thánh nhân được biết đến bằng tài nghệ thuyết giảng và việc làm phép lạ. Năm 1280 và 1289, Ngài ở Trapani và sau đó ở Messina. Năm 1296 Ngài được bổ nhiệm làm giám tỉnh,  tỉnh dòng Sicily, Ý. …

Xem thêm ...

George Preca

Thánh George Preca sinh ngày 12 tháng Hai năm 1880 tại Malta. Ngài sống ở Valetta, thủ đô của Malta, gần thánh điện Đức Bà Núi Cát Minh. Khi còn nhỏ và theo tập tục trong thời đó, cậu bé George gia nhập gia đình Cát Minh bằng việc lãnh …

Xem thêm ...

Thánh Edith Stein

Edith Stein, một nữ tu Cát Minh thánh thiện, một triết gia uyên thâm và một văn sĩ sáng giá, không những ngài có ảnh hưởng lớn ở thời ấy mà ngày nay, ảnh hưởng ấy đang lan tràn trong giới triết gia và trí thức ở Ðức cũng như …

Xem thêm ...