Home / Các Thánh & Á Thánh (page 6)

Các Thánh & Á Thánh

George Preca

Thánh George Preca sinh ngày 12 tháng Hai năm 1880 tại Malta. Ngài sống ở Valetta, thủ đô của Malta, gần thánh điện Đức Bà Núi Cát Minh. Khi còn nhỏ và theo tập tục trong thời đó, cậu bé George gia nhập gia đình Cát Minh bằng việc lãnh …

Xem thêm ...

Thánh Edith Stein

Edith Stein, một nữ tu Cát Minh thánh thiện, một triết gia uyên thâm và một văn sĩ sáng giá, không những ngài có ảnh hưởng lớn ở thời ấy mà ngày nay, ảnh hưởng ấy đang lan tràn trong giới triết gia và trí thức ở Ðức cũng như …

Xem thêm ...