Home / Đức Maria – Áo Đức Bà (page 2)

Đức Maria – Áo Đức Bà

MAGNIFICAT

(Lc 1: 46b-55) Bản văn[2] 46b      “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47        thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48        Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49        …

Xem thêm ...