Home / Các Thánh & Á Thánh / CUỘC GẶP GỠ GIỮA THÁNH ĐA MINH, THÁNH PHANXICÔ VÀ THÁNH ANGELO THÀNH SICILY

CUỘC GẶP GỠ GIỮA THÁNH ĐA MINH, THÁNH PHANXICÔ VÀ THÁNH ANGELO THÀNH SICILY

Cuộc gặp gỡ có tính lịch sử giữa 3 vị thánh:
Thánh Phanxicô (Đấng sáng lập Dòng Anh Em Hèn Mọn),
Thánh Đaminh (Đấng sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết) và Thánh Angelo thành Sicily (đến từ Dòng Anh Em Cát Minh tại Đất Thánh Israel, vị này là một nhà giảng thuyết nổi tiếng).
Cuộc gặp gỡ này tình cờ xảy ra khi Thánh Đa Minh và Thánh Phanxico đến Roma để xin Tòa thánh châu phê bản tu luật cho riêng họ. Khi đó, họ đã gặp Thánh Angelo tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano.

Sự kiện là khi đó Thánh Phanxico và Thánh Đa Minh cùng tham dự Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano. Thánh Angelo là vị giảng thuyết hôm đó. Đang khi giảng, Thánh Angelo nhìn thấy Thánh Phanxico và Thánh Đa Minh giữa cộng đoàn tín hữu. Đột nhiên, Thánh Angelo được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, ngài dừng lại, nhìn xuống và lớn giọng nói rằng hai thánh Đaminh và Phanxico sẽ là 2 cây cột trụ đầy mạnh mẽ của Giáo Hội.

Sau bài giảng đó, Thánh Angelo đã gặp Thánh Đaminh và Phanxicô. Ngài ôm họ và dưới sự linh hứng thần nhiệm, ngài đã kể cho họ nghe sự ưu ái mà Thiên Chúa dành cho họ. Sau đó, 2 vị thánh đã được mạc khải bởi một nguồn ánh sáng lạ thường, nói với Thánh Angelo rằng về các sự kiện quan trọng trong tương lai của ngài.

Khi cả 3 rời giáo đường đó, họ thấy một người phong hủi, bằng một đánh động lạ thường, cả ba đều chúc lành cho nhau và chúc lành cho người phong hủi đó.

Thánh Angelo đã tiên báo về các dấu thánh mà Thánh Phanxico sẽ nhận được từ Thiên Chúa. Thánh Đaminh cũng nói lời tiên tri với Thánh Angelo rằng một ngày nọ, Đức Trinh Nữ Maria sẽ ban cho Dòng Cát Minh áo Đức Bà. Mẹ cũng sẽ ban cho Dòng Giảng thuyết chuỗi mân côi. Đức Mẹ sẽ cứu cả thế giới bằng chuỗi Mân Côi và áo Đức Bà.

Sau này, tại nơi 3 vị thánh gặp nhau, một nhà nguyện nhỏ đã được xây dựng và vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay tại Roma, bên trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano.

Sưu tầm

Check Also

Giáo phận Palm Beach báo cáo với Tòa Thánh về trường hợp khỏi bệnh lạ lùng của Cha Michael Driscoll

Một ủy ban điều tra của giáo phận Palm Beach đã bỏ ra gần một …