Home / Ngày Thánh Mẫu Cát Minh / Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ III – Middletown, NY ngày 8 tháng 9 2018

Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Kỳ III – Middletown, NY ngày 8 tháng 9 2018

Kính mời Quý Đức Cha, quý Cha, quý Nam Nữ Tu Sĩ Ông Bà và Anh Chị em đến tham dự

ĐẠI HỘI THÁNH MẪU LA VANG

với Chủ Đề

CÙNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM VỀ BÊN MẸ LA VANG…

THỨ BẢY NGÀY 8 THÁNG 9, 2018 –

 

 

 

Check Also

Thư Mời Tham Dự Ngày Thánh Mẫu

New York ngày 18 tháng 05 năm 2017 Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ …