Home / Timeline Stories

Blog Archives

Tổng Quyền Brocard (1995 -1231)

**Brocard** được cho là một trong những bề trên và người lãnh đạo tiên khởi của các ẩn sĩ Núi Cát Minh, và có lẽ là người lãnh đạo cộng đoàn khi Berthold xứ Calabria qua đời vào khoảng năm 1195. Nhiều chi tiết về cuộc đời ngài mang tính …

Xem thêm ...

Tổng Quyền Berthold Calabria (1185-1195)

Berthold xứ Calabria (tiếng Pháp: Berthold de Malifaye; tiếng Latin: Bertoldus Calabriensis; mất năm 1195) là một chiến sĩ thập tự chinh người Calabria và là vị thánh đã thành lập một nhóm ẩn sĩ trên Núi Cát Minh vào năm 1185. Ngài được giới thiệu vào trong văn chương …

Xem thêm ...

Thánh Andrew Corsini (1302-1373)

Sinh năm 1302 tại Florence (Ý Đại Lợi) trong một gia đình đạo đức và sau này còn hiến dâng cho Giáo Hội vị Giáo Hoàng Lorenzo Corsini hay Clement XII (1730-1740). Andrew được coi là đứa con của sự cầu nguyện , nên được hiến dâng cho Chúa ngay …

Xem thêm ...

1562 Thánh Teresa Avia và công cuộc cải tổ Dòng Cát Minh

Dona Teresa de Ahumada y Cepeda sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515, ở Avila, Tây Ban Nha. Chị là con thứ ba của Don Alonso Sanchez de Cepeda và Dona Beatrix de Ahumada trong cuộc hôn nhân thứ hai của họ. Teresa gia nhập tu viện Nhập Thể vào …

Xem thêm ...

Tổng Quyền John Baptist Rossi (1507-)

Cha Tổng quyền John Baptist Rossi, một nhân vật đáng chú ý trong Dòng Cát Minh, được Giáo hoàng Piô IV bổ nhiệm làm Tổng Quyền sau cái chết của cha Nicholas Audet. Cha Rossi có một sự nghiệp rạng rỡ với tư cách là nhà thần học và giáo …

Xem thêm ...

1317 Dòng Giáo Hoàng

Năm 1317, Giáo hoàng Gioan XXII ban cho các tu sĩ Cát Minh đặc quyền được miễn trừ hoàn toàn khỏi quyền tài phán của giám mục. Trở thành Dòng dưới quyền tài phán trực tiếp của Giáo Hoàng. Năm 1326, cũng Giáo hoàng Gioan XXII, Ngài mở rộng đặc …

Xem thêm ...

1298 Cộng Nhận Luật Dòng và Dòng Cát Minh

Công đồng Lateranô IV năm 1215 đã cấm việc thành lập các dòng mới, và buộc các nhà sáng lập Dòng tiềm năng áp dụng các luật hiện có. Công đồng Lyons nhắc lại lệnh cấm này và cấm thêm tất cả các dòng khất sĩ chấp nhận ứng viên …

Xem thêm ...

1545-1563 Dòng Cát Minh tại Công Đồng Trento

Vào ngày 13 tháng 12 năm 1545, Công đồng Trent cuối cùng đã được triệu tập. Công đồng này được nhiều người háo hức chờ đợi vì nó nhằm giải quyết các vấn đề đạo đức Kitô giáo và giải quyết những thách thức do cuộc Cải cách Tin Lành …

Xem thêm ...

1534 Anh Giáo và Tỉnh Dòng Anh đóng cửa

Trước cuộc Cải cách ở Anh, Dòng Cát Minh ở Anh phải đối mặt với sự suy giảm về số lượng, không có nhân vật nổi bật nào kể từ thời Lollards. Việc tách Giáo hội Anh khỏi Rôma do Vua Henry VIII khởi xướng thông qua các đạo luật, …

Xem thêm ...

1523 Tin Lành tại Đa Mạch và Tỉnh Dòng Đa Mạch đóng cửa

Tại Đan Mạch, với sự lớn mạnh của đạo Tin Lành, Dòng Cát Minh đóng vai trò kép trong cuộc Cải cách. Một mặt, Dòng đã sản sinh ra những nhà đấu tranh nổi bật cho Giáo hội Công giáo, đặc biệt là Cha Paul Helie, giám tỉnh thời bấy …

Xem thêm ...