Home / Timeline Stories / 1545-1563 Dòng Cát Minh tại Công Đồng Trento

1545-1563 Dòng Cát Minh tại Công Đồng Trento

Vào ngày 13 tháng 12 năm 1545, Công đồng Trent cuối cùng đã được triệu tập. Công đồng này được nhiều người háo hức chờ đợi vì nó nhằm giải quyết các vấn đề đạo đức Kitô giáo và giải quyết những thách thức do cuộc Cải cách Tin Lành đặt ra.

Các tu sĩ Cát Minh đóng một vai trò khiêm tốn nhưng đáng chú ý trong công đồng. Khoảng bốn mươi đại diện của Dòng Cát Minh đã tham dự các phiên họp của hội đồng, kéo dài 25 phiên. Các đại diện này có mặt để “ủng hộ công việc bảo vệ đức tin Công Giáo”.

Cha Silvester của Tu Đoàn Mantua đã tham dự công đồng với tư cách là cha giải tội và cố vấn cho Đức Hồng Y Ercole Gonzaga của Mantua. Ngài đã tham gia một số phiên họp và thuyết trình trong công đồng.

Hai nhà thần học Cát Minh người Pháp khác là cha Taborel và cha Erard Charpentier, định cư ở Ý, đã tham gia Công đồng trong các phiên họp 19-20 và 23.

Cha Lawrence Laureto, một nhà thần học trẻ dòng Cát Minh đến từ Venice, đã có mặt tại các phiên họp 20, 22 và 23. Cha đóng một vai trò quan trọng trong công đồng và đã nhiều lần thuyết giảng.

Cha Desiderio Mazzapica, Đại diện Palermo, được cử đến công đồng với tư cách là một trong những nhà thần học đại diện cho vua Philip II của Tây Ban Nha. Ngài đã tham gia vào các cuộc thảo luận liên quan đến bí tích hôn nhân.

Đáng chú ý là cha Anthony Marinari, giám tỉnh Puglia, đã có một bài giảng quan trọng vào ngày 20 tháng trước các nghị phụ. Bài diễn văn hùng hồn của cha đề cập đến các chủ đề như luật pháp, đức tin và quyền tự do của con cái Thiên Chúa. Marinari được khen ngợi nhiệt liệt cho bài giảng của mình từ nhiều phía, bao gồm cả Angelo Massarelli, thư ký của công đồng.

Check Also

TÌNH YÊU BẤT TỬ

TÌNH YÊU BẤT TỬ Tuần 9 TN-B MMC: Mt 14, 12-16.22-26 Con người tự nhiên: …