Home / Timeline Stories / 1562 Thánh Teresa Avia và công cuộc cải tổ Dòng Cát Minh

1562 Thánh Teresa Avia và công cuộc cải tổ Dòng Cát Minh

Dona Teresa de Ahumada y Cepeda sinh ngày 28 tháng 3 năm 1515, ở Avila, Tây Ban Nha. Chị là con thứ ba của Don Alonso Sanchez de Cepeda và Dona Beatrix de Ahumada trong cuộc hôn nhân thứ hai của họ. Teresa gia nhập tu viện Nhập Thể vào ngày Lễ Các Thánh năm 1535, sống một cuộc sống tương đối thoải mái và thỉnh thoảng tương tác với thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, một trải nghiệm thần bí mà Sơ có vào năm 1554 và việc đọc cuốn Tự Thuật của Thánh Augustinô đã thắp lên trong Sơ ước muốn sâu sắc hơn về một tình yêu thân mật với Thiên Chúa. Dưới sự hướng dẫn của các linh mục Dòng Tên, Sơ đã say mê cầu nguyện chiêm niệm, trải nghiệm các thị kiến và xuất thần. Sơ khao khát được sống cô tịch cho hành trình tâm linh của mình và vì vậy sơ nảy ra ý định chuyển đến một tu viện nhiệm nhặt hơn. Sau đó, Sơ và một nhóm bạn bè, lấy cảm hứng từ đời sống khổ hạnh của các nữ tu Chân Trần, Dòng Phanxicô vừa được Thánh Peter Alcantara thành lập, nhóm bạn của Teresa đã bắt đầu cân nhắc việc thành lập một đan viện với một cuộc sống giống như ẩn sĩ.

Vào mùa thu năm 1560, họ đã thảo luận về việc cải cách Luật mà tu viện của Teresa đang theo. Với sự ủng hộ của Dona Guiomar và sự chấp thuận của Thánh Phêrô thành Alcantara, họ lên kế hoạch tạo ra một tu viện nhỏ theo tinh thần Luật nguyên thủy của Dòng Cát Minh. Sau khi đối mặt với sự phản đối, bao gồm cả việc rút lại sự cho phép của Giám Tỉnh, họ tìm kiếm sự trợ giúp từ các tu sĩ Dòng Đa Minh và cuối cùng nhận được ủy quyền để thành lập một tu viện Dòng Cát Minh dưới quyền tài phán của giám mục Avila.

Teresa mua một ngôi nhà và vào ngày 24 tháng 8 năm 1562, bốn phụ nữ đã tuyên khấn để thành lập tu viện Thánh Giuse. Teresa đổi tên thành Teresa Chúa Giêsu. Cộng đoàn mới kết hợp các yếu tố nghiêm ngặt về nội vi, khổ hạnh, chay tịnh, và tập trung vào cầu nguyện chiêm niệm. Mặc dù không thật sự là một ẩn sĩ, đời sống của các sơ bắt chước tinh thần nguyên thuỷ của ẩn sĩ Núi Cát Minh.

Những nỗ lực cải cách của Teresa cuối cùng đã được ủng hộ bởi Cha Tổng Quyền Dòng, Cha Rossi trong chuyến kinh lý tại Tây Ban Nha đã cấp cho Sơ thẩm quyền để thành lập thêm các đan viện theo “Luật nguyên thủy”. Điều này đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cải cách theo tinh thần Teresa trong Dòng Cát Minh.

Thông qua các tác phẩm và sáng kiến của mình, Teresa khôi phục tinh thần chiêm niệm và cô tịch của đời sống nguyên thủy Dòng Cát Minh. Các tác phẩm của Sơ; bao gồm “Tiểu Sử Tự Thuật”, “Con đường Hoàn thiện”, và “Lâu đài Nội tâm”, đã chia sẻ những trải nghiệm thần bí sâu sắc và những hiểu biết tâm linh của Sơ cho các nữ tu đồng chí hướng.

Với sự ủng hộ của Tổng Quyền, những nỗ lực cải cách của Teresa đã vượt ra ngoài Đan viện Thánh Giuse. Sự hỗ trợ của Rossi cho phép Sơ thành lập nhiều đan viện theo con đường nguyên thủy của Dòng Cát Minh. Nếu không có sự trợ giúp của Rossi, những nỗ lực của Teresa nhằm khôi phục tinh thần nguyên thủy của Dòng có thể đã không đạt được ảnh hưởng rộng rãi như vậy.

Check Also

Giúp Xây Dựng Tu Viện

THƯ NGỎ XIN ỦNG HỘ, GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG TU VIỆN Trọng Kính Cha Chánh …