Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ sáu: TÌNH DỤC

Ngày thứ sáu: TÌNH DỤC

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 6 —

Chương 6
TÌNH DỤC


Llăng sinh hn lon
Mi ln người ta ao ước mt cái gì llăng là y như ksinh ri lòng ri trí.
Ng
ười kiêu hãnh và hà tin không bao giờ được yên ngh. Người nghèo khó và khiêm nhượng
trong lòng lúc nào c
ũng yên hàn thư thái.
Ng
ười chưa chết hn cho mình, dbcám dvà sa ngã trong nhng dp rt nhnhen và tm
th
ường.
Ai b
c nhược tinh thn, ai còn quá “xác tht” và hay chiu theo giác quan, người y chdb
hn được nhng ước mun trn tc.
Vì th
ế hthường khtâm khi phi bnó và bun gin khi bngười khác trái ý.


Bình an thc
Githđạt điu mong ước, hli blương tâm cn rt, xâu xé vì đã đi theo tình dc, là cái
không
đem li bình an thc cho lòng h.
V
y, chính nhcách chng tình dc – chkhông phi nô lcho tình dc – mà người ta tìm được
bình an th
c cho tâm hn.
Th
bình an y không trong lòng người “xác tht”, người sng theo ngoi cm, mà chính
trong lòng ng
ười đạo đức và tinh thn.


SUY NIM
Không kể ơn Chúa, tâm hn bình an là quí nht.
Nh
ưng bình an không chung vi tình dc. Mun được bình an, cn phi chiến đấu và đào thi
m
i tình dc mnh nht trong ta. Nó là nguyên nhân phát sinh mi xao xuyến ca lòng.
Trong cuc chiến này ta phi can đảm, cương quyết tìm và đánh thng vào tình dc mnh nht
trong ta. Nó là t
ướng. Hthủ được nó, tàn quân stan rã và bình an sphc hi mau chóng.
Nh
ưng:
L
y Chúa, ai sban cho con sc mnh để dám nm chc phn thng li trong cuc chiến gay go
này! Vì
địch thù con va đông va mnh mà con li hèn yếu vô tài!… Chcó Chúa, ly Chúa!
V
y xin Chúa thương ban cho con ơn can đảm, cương quyết để chiến đấu cho đến cùng, vì ch
ng
ười thng trn mi đáng công.

 

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …