Home / Đọc&Gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu / Ngày thứ bảy: TRÁNH PHÙ PHIẾM VÀ KIÊU NGẠO

Ngày thứ bảy: TRÁNH PHÙ PHIẾM VÀ KIÊU NGẠO

Chuyên mục
Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng:
Gương Chúa Giêsu

— Ngày 7 —

Chương 7
TRÁNH PHÙ PHIẾM VÀ KIÊU NGẠO


Tín nhi
m vào Chúa
Không ai khdi bng người đặt trót tin tưởng người đời hay bt cmt to vt nào.
Đừng xu hkhi phi giúp đỡ người khác vì lòng mến Chúa.
Đừng xu hkhi thy mình nghèo túng ở đời này.
Đừng cy sc riêng, mt hãy tín nhim vào Chúa.
Hãy c
làm va sc ri Chúa sgiúp cho thin chí ca Bn.
Đừng cy hc lc mình, cũng đừng cy sc mnh ca bt cai khác. Bn hãy cy vào Chúa là
Đấng yêu người khiêm tn và hngười kiêu ngo xung.
Đừng khoe ca đời
Đừng khoe mình lm ca, cũng đừng cy mình lm bn thế lc; hãy thào trong Chúa là Đấng
s
ban cho Bn mi cái và, – hơn mi cái, – còn mun ban chính mình cho Bn.
Đừng cy sc khe, đừng khoe sc đẹp. Mt cơn bnh xoàng cũng đủ làm tiêu ma hết.
Đừng tự đắc vì tài cán, vì khôn ngoan, không vy smt lòng Chúa là ngun mch mi cái hay
cái t
t tnhiên ca Bn.

Hc khiêm tn
Đừng nghĩ mình hơn ai, không vy Chúa thu sut lòng mi người, skBn là người xu nht.
Đừng hãnh din vì nhng vic thin đã làm, vì lý đoán ca Chúa có phi như đoán người đời
đâu! Có khi cái người đời công nhn Chúa li đánh phi đấy.
B
n có đức ư? Hãy tin rng người khác còn có đức hơn bn. Có thế Bn mi có thkhiêm tn
luôn
được.
Có h
mình dưới người khác, Bn cũng chng thit gì. Còn như chung mình hơn người khác –
d
u mt người mà thôi – cũng tai hi lm đấy.
Ng
ười khiêm nhượng lúc nào cũng bình an. Còn lòng trí người kiêu, lúc nào cũng luôn ghen hn,
gi
n oán.


SUY NIM
Hãy tin tưởng Chúa, mt mình Chúa, vì Chúa là Đấng không hlay chuyn.
Còn gì y
ếu hèn, còn gì thay đổi, còn gì lay chuyn bng người, vì kphn ca người là lm lc,
là x
u bng, là di trá!
Khiêm nh
ượng là nhn định được địa vchính yếu và thiết thc ca mình.
Kiêu ng
o là mt thcách mng phá hy trt tthiên nhiên và thy hoi cchính mình.
L
y Chúa, Chúa ghét dơ nhng người kiêu ngo và yêu thương nâng đỡ người khiêm nhượng.
Xin Chúa s
a tánh kiêu ngo trong con và ban cho con ơn khiêm nhượng tht trong lòng để con
đến gn Chúa và đáng Chúa yêu.

Trích từ Gương Chúa Giêsu,

IMPRIMATUR
Saigon, 25-5-1965
F.X. Tr
n-Thanh-Khâm
Vic. Gen.

Check Also

Ngày thứ hai mươi hai (22): NHỮNG ĐAU KHỔ Ở ĐỜI

Chuyên mục Đọc & Suy gẫm Mùa Vọng: Gương Chúa Giêsu — Ngày 22 — …