Linh Đạo Lịch Sử

Lectio Divina

Lectio Divina: Gioan 12:44-50

Thứ Tư 24 Tháng Tư, 2024

Thứ Tư – Tuần IV Mùa Phục Sinh

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa, Thiên Chúa của chúng con,

(more…)