Home / Eventpage 4

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật VI Phục Sinh (C)

Chủ Nhật 22 Tháng Năm, 2022Lectio Divina Năm CChúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta hiểu Lời Chúa Giêsu Ga 14:23-29   1. Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Phục Sinh (C)

Chủ Nhật 15 Tháng Năm, 2022Lectio Divina Năm CĐiều răn mới: Hãy yêu thương nhau như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta Ga 13:31-35    1.  Bài Đọc  a)  Lời Nguyện Mở Đầu: Lạy Chúa Giêsu, xin hãy giúp chúng con hiểu được sự mầu nhiệm của Hội Thánh như một cộng đoàn …

Xem thêm ...

Lectio: Chúa Nhật IV Phục Sinh (C)

Chủ Nhật 8 Tháng Năm, 2022Lectio Divina Năm CChúa Giêsu vị Mục Tử Nhân Lành Con chiên Người nhận biết Người Ga 10:27-30   1.  Bài đọc  a) Lời nguyện mở đầu: Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy ngự đến và đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, xin …

Xem thêm ...

Lectio: Chúa Nhật III Phục Sinh (C)

Chủ Nhật 1 Tháng Năm, 2022Lectio Divina | Lectio Divina Năm CTình yêu mặc khải sự hiện hữu của Chúa Lời mời đến bàn tiệc Thánh Thể của Chúa Phục Sinh  Ga 21: 1-19   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, xin hãy ban Thánh Thần Chúa xuống để …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật Phục Sinh (C)

Chủ Nhật 17 Tháng Tư, 2022Lectio Divina Năm CĐược thấy trong đêm tối và tin tưởng vì tình yêu Ga 20:1-9   1.  Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Thánh Thần Lạy Chúa Giêsu Kitô, hôm nay ánh sáng Chúa giải chiếu trên chúng con, là nguồn mạch của sự sống và nỗi …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật Lễ Lá (C)

Chủ Nhật 10 Tháng Tư, 2022Lectio Divina Năm CCuộc tử nạn của Chúa Giêsu: Khi tình yêu đi đến tột điểm Lc 22:14-23,56   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban xuống thế gian bởi cái chết của Chúa, xin hãy hướng dẫn chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Mùa Chay (C)

Chủ Nhật 3 Tháng Tư, 2022Lectio Divina Năm CChúa Giêsu gặp một người phụ nữ sắp bị ném đá “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi!” Lc 8:1-11   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Chay (C)

Chủ Nhật 27 Tháng Ba, 2022Lectio Divina Năm CDụ Ngôn Người Con Hoang Đàng Lc 15:1-3,11-32   1. Bài Đọc a) Lời nguyện mở đầu:   Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy mặc khải cho chúng con mầu nhiệm của Chúa Cha và của Chúa Con được hiệp …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Chay (C)

Chủ Nhật 20 Tháng Ba, 2022Lectio Divina Năm CChúa Giêsu nhận xét về các sự kiện trong ngày Phương cách để giải thích các dấu chỉ thời đại Lc 13:1-9   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Mùa Chay (C)

Chủ Nhật 13 Tháng Ba, 2022Lectio Divina Năm CChúa Giêsu Hiển Dung Phương cách mới làm viên mãn những lời tiên tri Lc 9:28-36   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình …

Xem thêm ...