Home / Eventpage 2

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XXV Thường Niên (C)

Chủ Nhật 18 Tháng Chín, 2022Lectio Divina Năm CDụ ngôn về người quản lý bất trung Trung tín cùng Thiên Chúa như chỉ một Chúa Lc 16:1 – 13   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Cha của con, hôm nay con sấp mình trước mặt Chúa với sự …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIV Thường Niên (C)

Chủ Nhật 11 Tháng Chín, 2022Lectio Divina | Lectio Divina Năm CNhững dụ ngôn về vật bị mất Gặp gỡ Thiên Chúa trong đời sống Lc 15:1 – 32    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 4 Tháng Chín, 2022Lectio Divina Năm CCác điều kiện để làm môn đệ của Chúa Giêsu   Lc 14:25-33    Lời nguyện mở đầu  Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành đá tảng đền thờ Chúa ngự. …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 28 Tháng Tám, 2022Lectio Divina Năm CDụ ngôn chỗ trên nhất và chỗ rốt hết: Vì hễ ai tự nâng mình lên thì sẽ bị hạ xuống Lc 14:1, 7-14   1.  Lắng Nghe Lời Chúa  a)  Lời nguyện mở đầu:  Lạy Chúa, tất cả chúng con có …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXI Thường Niên (C)

Chủ Nhật 21 Tháng Tám, 2022Lectio Divina Năm CCánh cửa hẹp và ơn gọi các dân ngoại   Lc 13:22–30    1.  Bài Đọc  a)  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, chúng con đến trước nhan thánh Người, bởi vì chúng con không biết làm thế nào để thưa chuyện cùng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XX Thường Niên (C)

Chủ Nhật 14 Tháng Tám, 2022Lectio Divina Năm CChú ý tới các sự kiện: Chúa Giêsu dạy cách đọc các dấu chỉ thời đại Lc 12:49-59   Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa đã biến đời sống mỏng manh của chúng con thành …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Nữ Mônica

Thứ Ba 27 Tháng Tám, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm CMùa Thường Niên                                               1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha chúng con, Xin Cha giúp cho chúng con đi tìm các giá trị sẽ mang lại cho chúng con niềm vui mừng lâu dài trong thế gian thay …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIX Thường Niên (C)

Chủ Nhật 7 Tháng Tám, 2022Lectio Divina Năm CLời giáo huấn của Chúa Giêsu về sự tỉnh thức Lc 12:32–48   Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến, xin đổ đầy các tâm hồn trung nghĩa của Chúa. Chúa là Đấng đã đến để làm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Hiển Dung (C)

Thứ Ba 6 Tháng Tám, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm CViệc biến hình của Chúa Giêsu:  Thập giá thấp thoáng ở xa xa Cuộc Thương Khó dẫn đến vinh quang Mc 9:2-10   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XVIII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 31 Tháng Bảy, 2022Lectio Divina Năm CMối lo lắng về sự giàu sang làm chúng ta xa rời Thiên Chúa và ngăn trở chúng ta trong việc phục vụ tha nhân    Lc 12:13 – 21   1.  Chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn trong lời cầu nguyện …

Xem thêm ...