Home / Eventpage 6

Blog Archives

Lectio Divina: Lễ Chúa Giáng Sinh (C)

Thứ Bảy 25 Tháng Mười Hai, 2021Lectio Divina Năm CLời tựa của Tin Mừng theo Thánh Gioan Ga 1:1-18    1,  Lời nguyện mở đầu Trong bóng tối của một đêm không trăng sao, một đêm vô nghĩa Lạy Chúa, Ngôi Lời hằng sống, như một lằn sét trong cơn …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Mùa Vọng (C)

Chủ Nhật 19 Tháng Mười Hai, 2021Lectio Divina Năm CCuộc thăm viếng của Đức Maria với bà Isave Thiên Chúa tỏ mình ra trong những việc đơn sơ nhất Lc 1:39-45   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Vọng (C)

Error: please reset date.Lectio Divina Năm CViệc rao giảng của Gioan Tẩy Giả Chuẩn bị cho sự xuất hiện của Nước Trời Lc 3:10-18    1.  Bài Đọc  a)  Lời nguyện mở đầu:   Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy soi sáng tâm trí chúng con, xin hãy …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Mùa Vọng (C)

Chủ Nhật 5 Tháng Mười Hai, 2021Lectio Divina Năm CLời rao giảng của Gioan Tẩy Giả Dọn đường cho Chúa đến Lc 3:1-6   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Vọng (C)

Chủ Nhật 28 Tháng Mười Một, 2021Lectio Divina Năm CBiểu lộ của Con Người Khởi đầu của thời đại mới  Hãy chú ý!  Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Lc 21:25-28, 34-36   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến …

Xem thêm ...