Home / Eventpage 5

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật I Mùa Chay (C)

Chủ Nhật 6 Tháng Ba, 2022Lectio Divina Năm CChúa Giêsu chịu cám dỗ Chiến thắng bằng cầu nguyện và Kinh Thánh Lc 4:1-13   1. Bài Đọc  a) Lời nguyện mở đầu:   Lạy Chúa, vào lúc bắt đầu mùa Chay này, một lần nữa Chúa mời gọi con suy niệm …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật VIII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 27 Tháng Hai, 2022Lectio Divina Năm CBằng cách khiêm tốn thú nhận tội lỗi chúng ta, Chúng ta có thể kiên trì hơn trong công việc của Chúa Lc 6:39-45   1. Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Thiên Chúa là Cha của chúng con, Cha cứu chuộc chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật VII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 20 Tháng Hai, 2022Lectio Divina Năm CNên giống như lòng nhân từ của Cha trên trời Lc 6:27-38   1. Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy ban Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh cùng với tâm tình mà Chúa đã đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật VI Thường Niên (C)

Chủ Nhật 13 Tháng Hai, 2022Lectio Divina Năm C“Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó! Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có!” Ánh sáng của Tin Mừng thay đổi cách nhìn của chúng ta. Lc 6:17,20-26   1. Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Chúa Giêsu, xin …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật V Thường Niên (C)

Chủ Nhật 6 Tháng Hai, 2022Lectio Divina Năm CNiềm tin vào lời Chúa Giêsu cuộc lưới cá kỳ diệu  Việc kêu gọi các môn đệ tiên khởi Lc 5:1-11    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Cha, giờ đây Ngôi Lời của Cha đã đến!  Đấng đã xuất hiện như mặt …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật IV Thường Niên (C)

Chủ Nhật 30 Tháng Một, 2022Lectio Divina Năm CChúa Giêsu liên kết Kinh Thánh với đời sống Dân làng Nagiarét không phục Chúa Giêsu và xua đuổi Người Lc 4:21-30   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (C)

Chủ Nhật 9 Tháng Một, 2022Lectio Divina Năm CChúa Giêsu chịu phép rửa và Sự biểu thị Người là Con Thiên Chúa Lc 3:15-16, 21-22   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Cha của chúng con, xin ban cho chúng con biết được mầu …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật III Thường Niên (C)

Chủ Nhật 23 Tháng Một, 2022Lectio Divina | Lectio Divina Năm CChúa Giêsu trình bày chương trình sứ vụ của mình Tại cộng đoàn Nagiarét Lc 1:1-4; 4:14-21   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa đã biến đời sống mỏng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật II Thường Niên (C)

Chủ Nhật 16 Tháng Một, 2022Lectio Divina | Lectio Divina Năm CPhép Lạ Đầu Tiên của Chúa Giêsu “Hễ Người bảo gì thì phải làm theo!” Ga 2:1-12   1.  Lời nguyện mở đầu  Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Thánh Gia Thất (C)

Chủ Nhật 26 Tháng Mười Hai, 2021Lectio Divina Năm CĐức Maria và Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giêsu Ngồi giữa các luật sĩ trong Đền Thờ tại Giêrusalem Lc 2:41-52   1.  Lời nguyện mở đầu. Lạy Cha ở trên trời, Cha là Đấng tác tạo của con, Cha đón …

Xem thêm ...