Home / Eventpage 3

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Nhật XVII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 24 Tháng Bảy, 2022Lectio Divina Năm CLời cầu nguyện của Thầy   Lời cầu nguyện của các môn đệ Lc 11:1 – 13   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Cha là Đấng hay thương xót, Nhân danh Chúa Kitô con Cha, chúng con khẩn cầu cùng Cha, Xin …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XVI Thường Niên (C)

Chủ Nhật 17 Tháng Bảy, 2022Lectio Divina Năm CMaria và Máctha, bạn của Chúa Giêsu    Phần nào tốt hơn đã được chọn bởi Maria?   Lc 10:34–42   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XV Thường Niên (C)

Chủ Nhật 10 Tháng Bảy, 2022Lectio Divina Năm CDụ ngôn người Samaria nhân lành   Ai là anh em của tôi?  Lc 10:25-37 1. Bài Đọc a) Lời nguyện mở đầu: Lời nguyện của Chân Phước Giorgio Preca trong quyển Đền Thờ Thần Khí Chúa Kitô (Il Sacrario dello spirito di Cristo) …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIV Thường Niên (C)

Chủ Nhật 3 Tháng Bảy, 2022Lectio Divina Năm CBảy mươi hai môn đệ được sai đi. Gầy dựng lại đời sống cộng đoàn Lc 10:1-12, 17-20   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XIII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 26 Tháng Sáu, 2022Lectio Divina Năm CQuá trình khó khăn trong việc thiết lập các môn đệ. Làm thế nào để được tái sinh Lc 9:51–62 1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (C)

Thứ Sáu 24 Tháng Sáu, 2022Lectio Divina Năm CCon chiên lạc và được tìm thấy Việc hối cải thực sự:  từ công chính đến lòng thương xót Lc 15:3-7 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Cha của con, con đến trước mặt Chúa ngày hôm nay với một trái tim …

Xem thêm ...

Lectio: Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (C)

Chủ Nhật 19 Tháng Sáu, 2022Lectio Divina Năm CViệc bánh hóa ra nhiều cho những người đang đói Chúa Giêsu giảng dạy về sự chia sẻ Lc 9:10-17   1. Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Ba Ngôi (C)

Chủ Nhật 12 Tháng Sáu, 2022Lectio Divina Năm CLời hứa về Chúa Thánh Thần: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Giêsu sẽ gửi Chúa Thánh Thần Ga 16:12-15   1. Bài Đọc a) Lời nguyện mở đầu: Lạy Thiên Chúa, qua việc sai Con Một của Ngài là Chúa Giêsu xuống …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (C)

Chủ Nhật 5 Tháng Sáu, 2022Lectio Divina Năm CLời hứa về Đấng Phù Trợ.  Chúa Thánh Thần, Là Thầy dạy và là ký ức sống của Lời Chúa Giêsu Ga 14:15-16, 23-26   1. Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Cha rất nhân từ, vào ngày cực thánh này mà con khóc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Lễ Chúa Thăng Thiên (C)

Chủ Nhật 29 Tháng Năm, 2022Lectio Divina Năm CSứ vụ của Giáo Hội: Đi làm chứng cho sự tha thứ mà Chúa Giêsu ban cho tất cả mọi người  Lc 24:46-53   Lời Nguyện Mở Đầu Lạy Chúa là Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa là Đấng đã …

Xem thêm ...