Home / Event / Lectio Divina: Chúa Nhật XIII Thường Niên (C)

Lectio Divina: Chúa Nhật XIII Thường Niên (C)

Date: Chủ Nhật 26 Tháng Sáu, 2022
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina Năm C

Quá trình khó khăn trong việc thiết lập các môn đệ.

Làm thế nào để được tái sinh

Lc 9:51–62

1. Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.   Trong ánh sáng của Lời Chúa, được viết trong Kinh Thánh, Chúa đã giúp các môn đệ khám phá ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong nỗi đau buồn về bản án và cái chết của Chúa.  Vì thế, cây thập giá tưởng như là sự kết thúc của mọi niềm hy vọng, đã trở nên nguồn mạch của sự sống và sự sống lại.

Xin hãy tạo trong chúng con sự thinh lặng để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa trong sự Tác Tạo và trong Kinh Thánh, trong các sự kiện của đời sống hằng ngày và trong những người chung quanh, nhất là những người nghèo khó và đau khổ.  Nguyện xin Lời Chúa hướng dẫn chúng con để, giống như hai môn đệ từ Emmau, chúng con cũng sẽ được hưởng sức mạnh sự phục sinh của Chúa và làm chứng cho những người khác rằng Chúa đang sống hiện hữu giữa chúng con như nguồn mạch của tình anh em, công lý và hòa bình.  Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu, con của Đức Maria, Đấng đã mặc khải cho chúng con về Chúa Cha và đã sai Chúa Thánh Thần đến với chúng con.  Amen.

2. Bài Đọc

a) Chìa khóa dẫn đến bài đọc:  Bối cảnh văn học

Trong bối cảnh của Tin Mừng theo thánh Luca, bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này là sự khởi đầu một giai đoạn mới về hoạt động của Đức Kitô.  Những cuộc xung đột thường xuyên giữa dân chúng và các vị chức sắc tôn giáo (Lc 4:28; 5:21,30; 6:2,7; 7:19,23,33-34,39) đã xác nhận Chúa Giêsu như là Đấng Mêssia Tôi Tớ như đã được báo trước trong sách tiên tri Isaia (Is 50:4-9; 53:12) và như chính Đức Giêsu đã đảm nhận từ lúc bắt đầu sứ vụ tông đồ của Người (Lc 4:18).  Từ bây giờ, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng về cuộc thương khó và cuộc tử nạn của mình (Lc 9:22, 43-44) và quyết định lên đường đi về Giêrusalem (Lc (9:51). Sự thay đổi này trong quá trình các sự kiện đã tạo ra một cuộc khủng hoảng giữa các môn đệ (Mc 8:31-33).  Các ông không thể hiểu và tỏ ra lo sợ (Lc 9:45), bởi vì các ông vẫn còn dựa vào lối suy nghĩ cũ về một Đấng Cứu Thế vinh quang.  Luca mô tả những câu chuyện khác nhau về tâm lý cổ xưa của các môn đệ:  mong muốn được làm người lớn nhất (Lc 9:46-48); ý muốn được kiểm soát việc nhân danh Chúa Giêsu (Lc 9:49-50); phản ứng mang tính cách bạo lực của các ông Giacôbê và Gioan trước việc từ chối đón tiếp Chúa Giêsu của người Samaria (Lc 9:51-55).  Thánh Luca cũng cho thấy là Chúa Giêsu phải khó khăn như thế nào khi cố gắng giúp cho các môn đệ hiểu được khái niệm mới liên quan đến sứ vụ của mình.  Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này (Lc 9:51-62) đưa ra một vài ví dụ về phương cách Chúa Giêsu đã cố gắng gầy dựng các môn đệ của Người.

c) Phân đoạn bài Tin Mừng để trợ giúp cho bài đọc:

Lc 9:51-52:  Chúa Giêsu quyết định đi Giêrusalem

Lc 9:52b-53:  Một làng ở Samaria không tiếp đón Người

Lc 9:54:  Phản ứng của các ông Gioan và Giacôbê trước sự từ chối của người Samaria

Lc 9:55-56:  Phản ứng của Chúa Giêsu về việc dùng bạo lực của các ông Giacôbê và Gioan

Lc 9:57-58:  Điều kiện thứ nhất của Chúa Giêsu để đi theo Người

Lc 9:59-60:  Điều kiện thứ hai của Chúa Giêsu để đi theo Người

Lc 9:61-62:  Điều kiện thứ ba của Chúa Giêsu để đi theo Người

d) Phúc Âm

51 Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem. 52 Và sai những người đưa tin đi trước Người.  Những người này lên đường vào một làng Samaria để chuẩn bị mọi sự cho Người; 53 nhưng ở đó người ta không đón tiếp Người, bởi Người đi lên Giêrusalem. 54 Thấy vậy, hai môn đệ Giacôbê và Gioan thưa Người rằng:  “Lạy Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa bởi Trời xuống thiêu hủy chúng không?”  55 Nhưng Người quay lại quở trách các ông. 56 Và các ngài đi tới một làng khác.

57 Đang khi đi đường có kẻ thưa Người rằng:  “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy.”  58 Chúa Giêsu bảo người ấy rằng:  “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có nơi gối đầu.”  59 Người bảo một kẻ khác rằng:  “Hãy theo Ta.”  Người ấy thưa:  “Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã.”  60 Nhưng Người đáp:  “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, hãy đi rao giảng nước Thiên Chúa.”  61 Một người khác thưa Người rằng:  “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy; nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã.”  62 Nhưng Chúa Giêsu đáp:  “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa.”

3. Giây phút cầu nguyện trong thinh lặng

Để cho Lời Chúa có thể thấm nhập và soi sáng đời sống chúng ta

4. Một vài câu hỏi gợi ý

Để giúp chúng ta trong việc suy gẫm cá nhân

a) Trong đoạn Tin Mừng này, phần nào làm bạn hài lòng nhất và phần nào làm bạn cảm động nhất?

b) Trong đoạn Tin Mừng, chúng ta có thể tìm ra được những khiếm khuyết nào và bất toàn nào của các môn đệ?

c) Chúa Giêsu đã dùng phương pháp giảng dạy nào để cải sửa những khiếm khuyết này?

d) Những sự kiện nào trong Cựu Ước đã được gợi lại trong bài Tin Mừng hôm nay?

e) Với ba người được ơn gọi (các câu 57-62), bạn thấy mình thuộc vào nhóm người nào?  Tại sao?

f) Với những khiếm khuyết của các môn đệ Chúa Giêsu, khiếm khuyết nào phổ biến nhất trong chúng ta, các môn đệ của Người ngày hôm nay?

5. Chìa khóa dẫn đến bài Tin Mừng

 Để giúp chúng ta có thể đào sâu hơn vào chủ đ

 a) Bối cảnh lịch sử của đoạn Phúc Âm:  

Bối cảnh lịch sử của Phúc Âm theo thánh Luca luôn gồm có hai khía cạnh sau đây: bối cảnh thời điểm sống của Chúa Giêsu trong thập niên 30 ở đất Palestine, và bối cảnh của các cộng đoàn Kitô hữu trong thập niên 80 tại Hy-Lạp là những người mà Luca đang viết sách Tin Mừng của ông cho họ.

Vào thời của Chúa Giêsu tại đất Palestine.  Việc Chúa Giêsu gầy dựng các môn đệ của Người cũng chẳng dễ dàng gì.  Chuyện không đơn giản rằng bất cứ ai chỉ cần đi theo Đức Giêsu và sống trong một cộng đoàn là sẽ trở nên một người thánh thiện và hoàn hảo. Điều khó khăn lớn nhất đến từ “các ảnh hưởng của người Pharisêu và Hêrôđê” (Mc 8:15), đó là, từ sự chi phối tư tưởng của thời ấy, thúc đẩy bởi giới chức tôn giáo (người Pharisêu) và bởi giới cầm quyền (Hêrôđê).  Chống lại sự ảnh hưởng là một phần của việc gầy dựng Người đã làm cho các môn đệ; đặc biệt là cách thức suy nghĩ truyền thống đã bắt rễ sâu xa và luôn lẩn quẩn trong tâm trí của những con người nhỏ bé, các môn đệ.  Văn bản bài suy gẫm Phúc Âm của chúng ta trong Chúa Nhật tuần này cho thấy một cái nhìn sâu sắc vào cách thức Chúa Giêsu đã phải đối diện với vấn đề này.

Vào thời của Luca, trong các cộng đoàn Hy-lạp.  Đối với thánh Luca, đó là việc quan trọng để giúp các Kitô hữu và không để họ phải bị làm mồi cho “ảnh hưởng” của đế quốc La-mã và các ngoại giáo.  Điều này cũng có thể áp dụng vào thời đại hôm nay.  “Ảnh hưởng” của hệ thống tân tự do, lan truyền qua các phương tiện truyền thông, truyền bá một tinh thần thiên về chủ nghĩa tiêu thụ, trái với các giá trị của Tin Mừng.  Chẳng dễ dàng gì để mọi người nhận ra rằng họ đang bị lừa:  “Những gì tôi có trong tay chẳng qua chỉ là lời giả dối!” (Is 44:20).

b) Lời bình giải về đoạn Tin Mừng:                 

Lc 9:51-52a:  Chúa Giêsu quyết định đi Giêrusalem

“Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này”.  Lời văn này cho chúng ta thấy rằng Luca lần đọc cuộc đời của Chúa Giêsu trong sự soi sáng của các tiên tri.  Ông muốn làm cho thật rõ ràng với độc giả của ông rằng Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế, những gì mà các tiên tri đã báo trước đã được thực hiện trong Người.  Cùng một cách nói tương tự trong Tin Mừng của Gioan:  “Chúa Giêsu biết rằng giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha, …” (Ga 13:1).  Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha, “Người dứt khoát quyết định đi về Giêrusalem”.

Lc 9:52b-53:  Một làng ở Samaria không đón tiếp Người

Hiếu khách là một trong những trụ cột của cuộc sống cộng đoàn.  Rất khó cho bất cứ người nào không tiếp đón một ai đó mà nỡ để cho họ phải ngủ qua đêm ở bên ngoài (Ga 18:1-5; 19:1-3; St 19:15-21).  Nhưng vào thời Chúa Giêsu, vì sự thù nghịch giữa người Do-thái và người Samaria đã kêu gọi người Samaria không tiếp đón những người Do-thái trên đường hành hương về Giêrusalem, và điều này đã khiến cho người Do-thái từ miền Galilê không đi ngang qua làng người Samaria khi họ phải đi về Giêrusalem.  Họ chọn đi qua thung lũng Giođan.  Chúa Giêsu thì làm trái lại với điều kỳ thị này và vì thế, đi qua làng người Samaria.  Hậu quả là Người bị đối xử kỳ thị và không được đón tiếp.

Lc 9:54:  Phản ứng bạo lực của các ông Gioan và Giacôbê trước sự từ chối của người Samaria

Lấy cảm hứng từ ví dụ của tiên tri Êlia, các ông Giacôbê và Gioan đã muốn khiến lửa bởi trời xuống tiêu diệt làng ấy!  (2V 1:10-12; 1V 18:38).  Các ông nghĩ rằng bằng một sự thực đơn giản là họ đang đi với Chúa Giêsu, tất cả mọi người phải tiếp đón họ.  Các ông còn bám vào một tâm lý cổ xưa, đó là những người được đặc quyền.  Các ông nghĩ rằng là họ có thể giữ Thiên Chúa đứng về phía họ để bảo vệ cho họ.

Lc 9:55-56:  Phản ứng của Chúa Giêsu việc dùng bạo lực của các ông Giacôbê và Gioan

“Chúa Giêsu quay lại và quở trách các ông”.  Trong một số các phiên bản của Kinh Thánh, dựa trên bản dịch của họ trên một số các bản thảo cũ đã viết:  “Anh em không biết thần khí nào đang ngự trong anh em.  Con Thiên Chúa đến thế gian không phải để cất đi mạng sống người ta, mà để cứu rỗi người ta”.  Việc mà một aiđó đang đi cùng với Chúa Giêsu không cho người ấy cái quyền nghĩ rằng mình cao trọng hơn thiên hạ và thiên hạ phải tôn vinh họ.   “Thần Khí” của Chúa Giêsu thì đòi hỏi ngược lại:  tha thứ bảy mươi lần bảy (Mt 18:22).  Chúa Giêsu đã tha thứ cho kẻ tội phạm đã cầu xin cùng với Người trên thập giá (Lc 23:43).

Lc 9:57-58:  Điều kiện thứ nhất của Chúa Giêsu để đi theo Người

Có kẻ thưa người rằng:  “Dù Thầy đi đâu tôi cũng sẽ theo Thầy”.  Câu trả lời của Chúa Giêsu rất rõ ràng và không có ẩn ý nào khác.  Người không để chừa chỗ hở cho sự nghi hoặc: một người môn đệ muốn đi theo Chúa Giêsu phải ghi nhớ điều này vào tâm khảm của mình:  Đức Giêsu không có gì, ngay cả một viên đá gối đầu.  Con chồn và chim trời còn tốt số hơn Chúa vì con chồn có hang và chim trời có tổ.

Lc 9:59-60:  Điều kiện thứ hai của Chúa Giêsu để đi theo Người

Chúa Giêsu bảo một kẻ khác rằng:  “Hãy theo Ta!”  Những lời này được dùng để nói với những người môn đệ đầu tiên:  “Hãy theo Ta” (Mc 1:17, 20; 2:14).  Phản ứng của người được gọi rất tích cực.  Người ấy sẵn sàng theo Chúa Giêsu.  Anh ta chỉ xin được phép chôn cha mình trước đã.  Câu trả lời của Chúa Giêsu thật là cứng rắn:  “Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết; phần con, con hãy đi rao giảng Nước Thiên Chúa”.  Đây có lẽ là đây là câu tục ngữ phổ biến được xử dụng để nói rằng người ta phải tìm về căn bản trong việc đưa ra quyết định của mình.  Ai đã sẵn sàng để theo Chúa Giêsu thì phải từ bỏ mọi sự.  Điều này cũng giống như là người ấy đã chết bỏ lại tất cả tài sản của mình để sống lại với một cuộc sống khác.

Lc 9:61-62:  Điều kiện thứ ba của Chúa Giêsu để đi theo Người

Người thứ ba thì nói:  “Lạy Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng cho phép tôi về từ giã gia đình trước đã”.  Lần nữa, câu trả lời của Chúa Giêsu rất cứng cỏi và căn bản:  “Ai đã tra tay vào cày mà còn ngó lại sau lưng, thì không xứng đáng với Nước Thiên Chúa”.  Chúa Giêsu đòi hỏi hơn tiên tri Êlia khi ông Êlia gọi Êlisa để làm môn đệ của ông (1V 19:19-21).  Phần Tân Ước thì trội hơn phần Cựu Ước trong việc đòi hỏi phải thực hành đức bác ái.

c) Phần tìm hiểu đào sâu:  Chúa Giêsu là nhà tổ chức

Quá trình huấn luyện các môn đệ thì đòi hỏi nhiều công sức, chậm chạp và vất vả, bởi vì không phải dễ dàng gì thai nghén một ý niệm mới về Thiên Chúa trong trí óc các ông, một cách nhìn mới về đời sống và về những người xung quanh.  Nó cũng giống như một người được tái sinh!  (Ga 3:5-9).  Những suy nghĩ cũ cứ lẩn quẩn trở lại trong cuộc sống của người ta, của gia đình và cộng đoàn.  Chúa Giêsu đã dốc toàn lực trong việc huấn luyện các môn đệ.  Người đã dành rất nhiều thời giờ cho việc này, và không phải lúc nào cũng thành công.  Giuđa đã phản bội Chúa, Phêrô đã chối Chúa, và trong lúc Chúa bị luận án, tất cả đều bỏ rơi Người.  Chỉ có những người phụ nữ và Gioan là ở gần bên Người, gần cây thập giá.  Nhưng Chúa Thánh Thần là Đấng được Chúa Giêsu gửi đến cho chúng ta sau khi Người phục sinh, đã hoàn tất công việc Chúa Giêsu bắt đầu (Ga 14:26; 16:13).  Ngoài những gì chúng ta đã nói liên quan đến bài Phúc Âm Chúa Nhật tuần này (Lc 9:51-62), Luca nói nhiều về những thí dụ khác để cho thấy Chúa Giêsu đã phải làm cách nào trong khi gầy dựng các môn đệ và giúp các ông khắc phục được não trạng sai lệnh về thời gian:

Trong sách Luca chương 9:46-48, các môn đệ tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất trong bọn.  Những suy nghĩ cạnh tranh ở đây bắt nguồn từ việc tranh dành quyền lực, đặc trưng của xã hội dưới đế chế La-mã, và nó đã xâm nhập vào một cộng đoàn nhỏ bé và tân lập của Chúa Giêsu!  Chúa Giêsu nói với các ông về một lối suy nghĩ ngược lại.  Chúa đem một đứa bé đến cạnh Người và xác định Người với đứa trẻ:  “Bất cứ ai nhân danh Ta mà tiếp đón em bé này tức là tiếp đón Ta; và kẻ nào tiếp đón Ta tức là tiếp đón Đấng đã sai Ta!”  Các môn đệ đang tranh luận xem ai là người lớn nhất, và Chúa Giêsu lại bảo các ông hãy nhìn và đón tiếp kẻ bé nhất!  Đây là điểm nhấn mạnh nhất của Chúa Giêsu và là điều mà Người đã làm chứng:  “Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ” (Mc 10:45).

Trong sách Luca chương 9:49-50, một người không thuộc nhóm các môn đệ đã nhân danh Chúa Giêsu để trừ quỷ.  Ông Gioan đã trông thấy và đã ngăn chặn ông ta:  “Chúng ta hãy ngăn chặn anh ta, vì chúng ta không biết người ấy”.  Nhân danh cộng đoàn, Gioan đã ngăn chặn một việc làm tốt!  Ông nghĩ rằng mình đã sở hữu Chúa Giêsu và muốn ngăn chặn bất cứ ai nhân danh Chúa Giêsu để làm một việc tốt lành.  Ông muốn có một cộng đoàn khép kín.  Đây là tâm lý cổ điển của “Dân được chọn, dân riêng của Chúa!”  Chúa Giêsu trả lời:  “Đừng ngăn cấm anh ta, bởi vì bất cứ ai không chống lại con thì người ấy đứng về phía của con”.  Mục đích của việc thành lập không thể dẫn đến một ý tưởng đặc quyền và quyền sở hữu, màphải dẫn đến một thái độ phục vụ.  Điều quan trọng đối với Đức Giêsu không phải là ai đó có thuộc trong nhóm hay không, mà là người ấy đã làm được việc gì tốt lành mà đáng lẽ ra phải được thực hiện bởi cộng đoàn.

Sau đây là một vài thí dụ về phương cách Chúa Giêsu đã truyền dạy cho các môn đệ.  Đó là cách cho đi của người đã có kinh nghiệm có được về Đức Chúa Cha.  Bạn có thể hoàn tất danh sách sau:

*  Người đem các ông đi theo trong hoạt động sứ vụ của mình và khi trở về Người duyệt lại những gì đã xảy ra với các ông (Mc 6:7; Lc 9:1-2; 10:1-12; 17-20)

*  Người sửa dạy các ông khi các ông làm sai (Lc 9:46-48; Mc 10:13-15)

*  Người giúp các ông phân định (Mc 9:29-30)

*  Người đặt câu hỏi khi thấy các ông chậm hiểu (Mc 4:13; 8:14-21)

*  Người chuẩn bị các ông trước các cuộc xung đột (Mt 10:17)

*  Người phản ánh với các ông về những vấn đề hiện tại (Lc 13:1-5)

*  Người sai các ông đi tìm hiểu sự thật (Mc 8:27-29; Ga 4:35; Mt 16:1-3)

*  Người đối chất với các ông với những nhu cầu của dân chúng (Ga 6:5)

*  Người dạy các ông rằng nhu cầu của dân chúng phải được đặt trên các quy định lễ nghi (Mt 12:7-12)

*  Người bênh vực các ông khi họ bị chỉ trích bởi những kẻ đối nghịch (Mc 2:19; 7:5-13)

*  Người lo lắng cho sự nghỉ ngơi và dinh dưỡng của các ông (Mc 6:31; Ga 21:9)

*  Người dành thời gian riêng với các ông để dạy dỗ các ông (Mc 4:34; 7:17; 9:30-31; 10:10; 13:3)

*  Người nhấn mạnh với các ông về việc tỉnh thức và dạy họ cầu nguyện (Lc 11:1-13; Mt 6:5-15)

6. Thánh Vịnh 19 (18):9-15

Luật của Thiên Chúa nguồn của sự thành lập

9 Huấn lệnh CHÚA hoàn toàn ngay thẳng, làm hoan hỷ cõi lòng.
Mệnh lệnh CHÚA xiết bao minh bạch, cho đôi mắt rạng ngời.
10 Lòng kính sợ CHÚA luôn trong trắng, tồn tại đến muôn đời.
Quyết định CHÚA phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh,
11 thật quý báu hơn vàng, hơn vàng y muôn lượng,
ngọt ngào hơn mật ong, hơn mật ong nguyên chất.
12 Nên tôi tớ Ngài đây xin ra công học hỏi;
ai giữ những điều này sẽ được nhiều lợi ích.
13 Nhưng nào ai thấy rõ các lầm lỗi của mình?
Xin Ngài tha các tội con phạm mà chẳng hay.
14 Xin cũng giữ cho tôi tớ Ngài khỏi kiêu ngạo,
đừng để tính xấu này thống trị con.
Như thế con sẽ nên vẹn toàn không còn vương trọng tội.

15 Lạy CHÚA là núi đá cho con trú ẩn,
là Đấng cứu chuộc con, cúi xin Ngài vui nhận
bấy nhiêu lời miệng lưỡi thân thưa,
và bao tiếng lòng con thầm thĩ
mong được thấu đến Ngài.

7. Lời Nguyện Kết

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa về Lời Chúa đã giúp chúng con hiểu rõ hơn ý muốn của Chúa Cha.  Nguyện xin Thần Khí Chúa soi sáng các việc làm của chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để thực thi Lời Chúa đã mặc khải cho chúng con.  Nguyện xin cho chúng con, được trở nên giống như Đức Maria, thân mẫu Chúa, không những chỉ lắng nghe mà còn thực hành Lời Chúa.  Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Check Also

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM B (Ga 20:1-9)

Date: Time: - “Ngày đầu tuần…. khi trời còn tối” Dẫn nhập Phục Sinh là …