Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (C)

Chủ Nhật 20 Tháng Mười Một, 2022Lectio Divina Năm CChúa Giêsu Vua Dân Do-Thái Một vị Vua khác với các vua trên thế gian Lc 23:35–43   Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa đã biến đời sống mong manh của chúng con thành …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 13 Tháng Mười Một, 2022Lectio Divina Năm CBài giảng của Chúa Giêsu về ngày sau hết Lc 21:5-19 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Chúa là Đấng đã tạo nên bầu trời, đất và biển khơi, cùng tất cả muôn loài trong đó; chính Chúa là Đấng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 6 Tháng Mười Một, 2022Lectio Divina Năm CChúa Giêsu trả lời cho các người Sađốc Là những kẻ chế nhạo niềm tin vào Sự Sống Lại    Lc 20:27-40   Lời nguyện mở đầu Thân lạy Đấng Mầu Nhiệm Hằng Sống, Chúng con chỉ là hư không Và chúng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXI Thường Niên (C)

Chủ Nhật 30 Tháng Mười, 2022Lectio Divina Năm CSự hoán cải của Giakêu    Lc 19:1-10    1.  BÀI ĐỌC a)  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng Trời Đất và là Cha của tất cả các con cái Abraham, xin ban cho chúng con ánh sáng …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXX Thường Niên (C)

Chủ Nhật 23 Tháng Mười, 2022Lectio Divina Năm CDụ ngôn người Biệt Phái và người Thu Thuế Sự yên ổn của tôi dựa vào đâu? Lc 18:1–14    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (C)

Chủ Nhật 16 Tháng Mười, 2022Lectio Divina Năm CLời cầu nguyện thực sự: Ví dụ về bà góa Lc 18:1–8    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 9 Tháng Mười, 2022Lectio Divina Năm CMùa Thường Niên Mười người phong cùi: Lòng biết ơn về món quà cho không của ơn cứu rỗi Lc 17:11 –19   Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, trong khi Chúa vẫn còn đi ngang qua miền đất của chúng con, hôm nay Chúa đã dừng lại nơi đây và đã …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 2 Tháng Mười, 2022Lectio Divina Năm CChúa ban thêm đức tin cho chúng ta, để đời sống chúng ta có thể tự nguyện phục vụ Thiên Chúa và tha nhân Lc 17:5 –10   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (C)

Chủ Nhật 25 Tháng Chín, 2022Lectio Divina Năm CDụ ngôn về người hành khất Lazarô và nhà phú hộ Cả hai chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa đóng Lc 16:19 – 31    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Thánh Têrêsa Bênêđícta Thánh Giá (Edith Stein)

Thứ Sáu 9 Tháng Tám, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm CMùa Thường Niên   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, là Thiên Chúa của cha ông chúng con, Chúa đã đưa Thánh Têrêsa Bênêđícta Đến sự viên mãn của sự hiểu biết về thập giá Tại thời điểm …

Xem thêm ...