Home / Event

Blog Archives

Lectio Divina: Lễ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ

Thứ Năm 21 Tháng Mười Một, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm CMùa Thường Niên Lc 21:1-4   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, xin Chúa hãy gia tăng lòng hăng hái làm theo ý Chúa của chúng con và giúp chúng con biết quyền năng cứu độ của …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Kitô Vua Vũ Trụ (C)

Chủ Nhật 24 Tháng Mười Một, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm CChúa Giêsu Vua Dân Do-Thái Một vị Vua khác với các vua trên thế gian Lc 23:35–43   Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa Toàn Năng ngự trên cao, Chúa đã biến đời sống mong manh của …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXIII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 17 Tháng Mười Một, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm CBài giảng của Chúa Giêsu về ngày sau hết Lc 21:5-19 1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, Chúa là Đấng đã tạo nên bầu trời, đất và biển khơi, cùng tất cả muôn loài trong đó; chính …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 10 Tháng Mười Một, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm CChúa Giêsu trả lời cho các người Sađốc Là những kẻ chế nhạo niềm tin vào Sự Sống Lại    Lc 20:27-40   Lời nguyện mở đầu   Thân lạy Đấng Mầu Nhiệm Hằng Sống, Chúng con chỉ là …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXXI Thường Niên (C)

Chủ Nhật 3 Tháng Mười Một, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm CSự hoán cải của Giakêu    Lc 19:1-10    1.  BÀI ĐỌC a)  Lời nguyện mở đầu Lạy Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng Trời Đất và là Cha của tất cả các con cái Abraham, xin ban cho …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXX Thường Niên (C)

Chủ Nhật 27 Tháng Mười, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm CDụ ngôn người Biệt Phái và người Thu Thuế Sự yên ổn của tôi dựa vào đâu? Lc 18:1–14    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (C)

Chủ Nhật 20 Tháng Mười, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm CLời cầu nguyện thực sự: Ví dụ về bà góa Lc 18:1–8    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVIII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 13 Tháng Mười, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm CMùa Thường Niên Mười người phong cùi: Lòng biết ơn về món quà cho không của ơn cứu rỗi Lc 17:11 –19 Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa, trong khi Chúa vẫn còn đi ngang qua miền đất của chúng con, hôm nay Chúa đã dừng lại nơi đây …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVII Thường Niên (C)

Chủ Nhật 6 Tháng Mười, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm CChúa ban thêm đức tin cho chúng ta, để đời sống chúng ta có thể tự nguyện phục vụ Thiên Chúa và tha nhân Lc 17:5 –10   1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai …

Xem thêm ...

Lectio Divina: Chúa Nhật XXVI Thường Niên (C)

Chủ Nhật 29 Tháng Chín, 2019Lectio Divina | Lectio Divina Năm CDụ ngôn về người hành khất Lazarô và nhà phú hộ Cả hai chỉ ngăn cách bởi một cánh cửa đóng Lc 16:19 – 31    1.  Lời nguyện mở đầu Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí …

Xem thêm ...