Home / Event / Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (C)

Lectio Divina: Chúa Nhật XXIX Thường Niên (C)

Date: Chủ Nhật 16 Tháng Mười, 2022
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina Năm C

Lời cầu nguyện thực sự:

Ví dụ về bà góa

Lc 18:1–8 

 

1.  Lời nguyện mở đầu

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy sai Thần Khí Chúa đến giúp chúng con đọc Kinh Thánh với cùng tâm tình mà Chúa đã đọc cho các môn đệ trên đường Emmau.  Trong ánh sáng của Lời Chúa, được viết trong Kinh Thánh, Chúa đã giúp các môn đệ khám phá ra được sự hiện diện của Thiên Chúa trong nỗi đau buồn về bản án và cái chết của mình.  Vì thế, cây thập giá tưởng như là sự kết thúc của mọi niềm hy vọng, đã trở nên nguồn mạch của sự sống và sự sống lại.

Xin Chúa hãy tạo trong chúng con sự thinh lặng để chúng con có thể lắng nghe tiếng Chúa trong sự Tác Tạo và trong Kinh Thánh, trong các sự kiện của đời sống hằng ngày và trong những người chung quanh, nhất là những người nghèo khó và đau khổ.  Nguyện xin Lời Chúa hướng dẫn chúng con để, giống như hai môn đệ từ Emmau, chúng con cũng sẽ được hưởng sức mạnh sự phục sinh của Chúa và làm chứng cho những người khác rằng Chúa đang sống hiện hữu giữa chúng con như nguồn mạch của tình anh em, công lý và hòa bình.  Chúng con cầu xin vì danh Chúa Giêsu, con Đức Maria, Đấng đã mặc khải cho chúng con về Chúa Cha và đã sai Chúa Thánh Thần đến với chúng con.  Amen.

2.  Bài Đọc

a)  Chìa khóa dẫn đến bài đọc: 

Bài phụng vụ Chúa Nhật tuần này trình bày cho chúng ta một văn bản trích từ sách Tin Mừng Luca liên quan đến lời cầu nguyện, một chủ đề tha thiết của ông.  Đây là lần thứ hai vị Thánh Sử này trích dẫn những lời của Chúa Giêsu dạy chúng ta cách cầu nguyện.  Lần đầu tiên (Lc 11:1-13), giới thiệu về văn bản của Kinh Lạy Cha, bằng các phương cách so sánh và dụ ngôn, dạy chúng ta phải cầu nguyện liên lỉ không mệt mỏi.  Giờ đây, lần thứ hai (Lc 18:1-4), một lần nữa Luca dùng đến các dụ ngôn được lấy từ đời sống hằng ngày để dạy cho chúng ta cách cầu nguyện:  dụ ngôn bà góa và vị thẩm phán (18:1-8).  Thánh Luca kể các dụ ngôn dưới một hình thức sư phạm.  Mỗi dụ ngôn bắt đầu bằng một lời giới thiệu ngắn gọn như cái chìa khóa dẫn đến bài đọc đó.  Rồi theo sau là bài dụ ngôn, và sau cùng, chính Chúa Giêsu áp dụng bài dụ ngôn vào trong đời sống.  Bài Tin Mừng Chúa Nhật tuần này chỉ thuật lại dụ ngôn đầu tiên về bà góa và người thẩm phán (Lc 18:1-8).  Trong khi đọc, chúng ta nên chú ý điều sau đây:  “Thái độ của mỗi nhân vật trong bài dụ ngôn này là gì?

b)  Phân đoạn bài Tin Mừng để trợ giúp cho bài đọc:

Lc 18:1:  Chìa khóa được đưa ra bởi Chúa Giêsu để giúp cho việc thông hiểu dụ ngôn

Lc 18:2-3:  Sự tương phản giữa vị thẩm phán và bà góa

Lc 18:4-5:  Sự thay đổi của vị thẩm phán và lý do của sự thay đổi

Lc 18:6-8a:  Chúa Giêsu áp dụng dụ ngôn

Lc 18:8b:  Lời thách thức cuối cùng

c)  Phúc Âm:

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ một dụ ngôn, dạy các ông cần phải cầu nguyện luôn và đừng ngã lòng:  2 “Trong thành kia có một vị thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa.  Cũng không kiêng nể người ta.  3 Trong thành đó lại có một bà góa đến thưa cùng ông rằng:  ‘Xin ông minh oan cho tôi khỏi tay kẻ thù!’  4 Trong một thời gian lâu dài, ông không chịu, nhưng sau đó ông nghĩ rằng:  ‘Mặc dầu ta không kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng kính nể người ta, 5 nhưng vì bá góa này cứ quấy rầy ta mãi, nên ta sẽ xử cho bà ấy, kẻo bà ấy đến mãi làm ta nhức óc.’ ”  6Rồi Chúa phán:  “Các con hãy nghe lời vị thẩm phán bất lương đó nói gì?”  7 Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ Chúa tuyển chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sao?  8 Thầy bảo các con:  Chúa sẽ kíp giải oan cho họ.  Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn gặp được lòng tin trên mặt đất nữa không?””  

3.  Giây phút thinh lặng cầu nguyện

Để Lời Chúa có thể thấm nhập và soi sáng đời sống chúng ta.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý

Để giúp chúng ta trong việc suy gẫm cá nhân.

a)  Bạn hài lòng điều nào nhất trong đoạn Tin Mừng này?

b)  Thái độ của bà góa như thế nào?  Hoặc là trong những lời nói và việc làm của bà ta, điều gì đã đánh động bạn nhất?

c)  Điều gì đã đánh động bạn nhất trong thái độ và lời nói của vị thẩm phán?  Tại sao?

d)  Chúa Giêsu đã áp dụng dụ ngôn này ra sao?

e)  Bài dụ ngôn này đã dạy chúng ta điều gì trong cách chúng ta nhìn vào đời sống và người ta?

5.  Ý chính của bài Phúc Âm

 Dành cho những ai muốn đào sâu vào chủ đề

a)  Bối cảnh lịch sử:

Khi phân tích bối cảnh lịch sử của sách Tin Mừng Luca, chúng ta phải luôn ghi nhớ chiều kích đôi này:  thời điểm của Chúa Giêsu trong thập niên 30, và thời điểm của những người mà sách Tin Mừng được viết cho họ vào thập niên 80.  Việc ảnh hưởng đôi này, mỗi lần theo cách riêng của nó, cách viết của văn bản Tin Mừng và phải hiện diện tại chỗ như chúng ta cố gắng khám phá ra ý nghĩa những bài dụ ngôn của Chúa Giêsu cho chúng ta ngày hôm nay.  

 b)  Bối cảnh văn học:

 Bối cảnh văn học trực tiếp giới thiệu cho chúng ta hai dụ ngôn về việc cầu nguyện:  cầu nguyện liên lỉ và kiên trì (bà góa và vị thẩm phán) (Lc 18:1-8); cầu nguyện trong khiêm cung và thực tế (người Biệt Phái và người thu thuế) (Lc 18:9-14).  Mặc dù chúng khác nhau, hai dụ ngôn này có điểm tương đồng.  Chúng cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã nhìn những sự việc trong đời sống theo một cách khác.  Chúa Giêsu đã nhìn thấy sự mặc khải của Thiên Chúa trong khi những người khác lại thấy đó là một điều tiêu cực. Ví dụ, Người đã thấy điều tích cực nơi người thu thuế, kẻ mà mọi người đều nói:  “Hắn không biết cách cầu nguyện!”  Và nơi bà góa nghèo hèn, người mà đã bị nói rằng:  “Bà ta lải nhải mãi đến nỗi làm phiền cả vị thẩm phán!”  Chúa Giêsu đã hiệp nhất với Đức Chúa Cha đến nỗi mà đối với Người mọi việc đã biến đổi thành một nguồn mạch của cầu nguyện.  Có nhiều cách để chúng ta có thể bày tỏ trong lời cầu nguyện.  Có những người nói:  “Tôi không biết cầu nguyện như thế nào”, nhưng họ nói chuyện với Thiên Chúa cả ngày.  Bạn đã gặp người nào như thế này chưa?

 c)  Lời bình giải về đoạn Tin Mừng:

 Lc 18:1:  Chìa khóa để giúp cho việc thông hiểu dụ ngôn

Luca giới thiệu dụ ngôn như sau:  “Sau đó Người nói với các ông một dụ ngôn về sự cần thiết phải cầu nguyện liên tục và không bao giờ nản lòng”.  Những chữ “cầu nguyện và không nản lòng” xuất hiện thường xuyên trong Tân Ước (1Tx 5:17; Rm 12:12; Êp 6:18 v.v).  Đây là một nét đặc trưng đời sống tâm linh của các cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.  Nó cũng là một điểm được Luca nhấn mạnh trong cả hai sách Phúc Âm và sách Tông Đồ Công Vụ.  Nếu các bạn có ý định muốn khám phá khía cạnh này trong các tác phẩm của Luca, hãy thực hiện bài tập này:  đọc sách Phúc Âm và sách Tông Đồ Công Vụ và viết xuống tất cả các câu nơi Chúa Giêsu hoặc những người khác đang cầu nguyện.  Các bạn sẽ ngạc nhiên!

Lc 18:2-3:  Sự tương phản giữa vị thẩm phán và bà góa

Chúa Giêsu giới thiệu với chúng ta hai nhân vật từ cuộc sống đời thật:  một người thẩm phán không kính sợ Thiên Chúa cũng chẳng kiêng nể người ta, và một bà góa, người sẽ không ngừng tranh đấu cho quyền lợi của mình trước mặt vị thẩm phán.  Sự thật đơn giản là Chúa Giêsu đưa ra hai nhân vật này cho thấy rằng Người biết rất rõ xã hội Người đang sống thời bấy giờ.  Bài dụ ngôn không chỉ cho thấy những người nghèo khó phải tranh đấu tại tòa án để quyền lợi của họ được công nhận, mà nó cũng cho chúng ta thấy sự tương phản mạnh mẽ giữa các giai cấp trong xã hội.  Một bên là người thẩm phán vô đạo và vô cảm, và mặt khác, một bà góa biết phải gõ cửa nào để đòi lại những gì thuộc về bà ta.

Lc 18:4-5:  Sự thay đổi của vị thẩm phán và lý do của sự thay đổi

Trong một thời gian dài, mỗi ngày yêu cầu cùng một điều, bà góa đã không nhận được gì từ người thẩm phán vô cảm.  Cuối cùng, vị thẩm phán, dù rằng “ông ta không kính sợ Thiên Chúa cũng không kiêng nể người ta” đã quyết định phải quan tâm đến người đàn bà góa và xét xử cho bà ta.  Lý do là:  để khỏi bị thường xuyên quấy nhiễu nữa.  Một lý do khá ích kỷ!  Tuy nhiên, bà góa đã được những gì bà muốn!  Đây là một thực tế trong đời sống hằng ngày và Chúa Giêsu dùng nó để dạy cho chúng ta phải cầu nguyện như thế nào.

Lc 18:6-8a:  Chúa Giêsu áp dụng dụ ngôn

Chúa Giêsu áp dụng dụ ngôn:  “Các con hãy để ý xem người thẩm phán bất công đã nói gì? Vậy Thiên Chúa lại không minh xử cho những người Chúa chọn hằng kêu cứu với Người đêm ngày mà khoan giãn với họ mãi sao?”  Đoạn Người nói thêm rằng Thiên Chúa cũng muốn công lý được thực hiện một cách mau chóng.  Nếu Chúa Giêsu đã không nói thì chúng ta sẽ không có can đảm để so sánh thái độ đạo đức của Thiên Chúa với người thẩm phán.  Điều quan trọng trong việc so sánh là thái độ của người góa phụ, người mà nhờ việc nài nỉ của bà, cuối cùng cũng nhận được những gì bà muốn.

Lc 18:8b:  Một lời thách thức về đức tin

Cuối cùng, Chúa Giêsu bày tỏ một ít hoài nghi:  “Nhưng khi Con Người đến, liệu sẽ còn tìm thấy được lòng tin nào trên mặt đất nữa chăng?”  Liệu chúng ta sẽ có đủ can đảm để chờ đợi, để kiên tâm, ngay cả khi Thiên Chúa chậm trả lời chúng ta không?  Chúng ta cần rất nhiều đức tin để tiếp tục cố nài nỉ và ứng xử khi thấy không có kết quả.  Bất cứ ai mong muốn có kết quả ngay lập tức sẽ bị thất vọng.  Nhiều bài Thánh Vịnh nói về sự nài nỉ khó khăn và lâu dài trước Thiên Chúa cho đến khi Người thấy đến lúc thích hợp để đáp ứng (Tv 71:14; 37:7; 69:4; Ac 3:26).  Khi trích dẫn Thánh Vịnh 80, thánh Phêrô đã nói một ngày đối với Chúa ví như ngàn năm (2Pr 3:8; Tv 90:4).

d)  Phần tìm hiểu thêm:  Sự cầu nguyện trong các tác phẩm của thánh Luca

i)  Chúa Giêsu cầu nguyện trong Phúc Âm

 Các sách Phúc Âm giới thiệu cho chúng ta về một Chúa Giêsu cầu nguyện, Người đã sống trong sự liên lạc liên tục với Đức Chúa Cha.  Ước muốn duy nhất của Chúa Giêsu là làm theo thánh ý của Chúa Cha (Ga 5:19).  Thánh Luca là người nói nhiều nhất về đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu.  Ông cho chúng ta thấy Đức Giêsu là một người luôn cầu nguyện.  Chúa Giêsu đã cầu nguyện nhiều và cầu nguyện một cách liên lỉ, để người ta và các môn đệ của Người cũng sẽ làm như vậy.  Đó là khi phải đối diện với Thiên Chúa trong sự thật rằng người ấy thấy chính mình trong thực tế và sự khiêm hạ của nó.  Đây là một số những lúc khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện trong sách Tin Mừng của Luca:

Lc 2:46-50:  Khi Đức Giêsu lên mười hai tuổi, Người đi lên Đền Thờ, nhà Cha của Người

Lc 3:21:  Đức Giêsu cầu nguyện khi Người chịu phép rửa và khi Người nhận lãnh sứ vụ

Lc 4:1-2: Khi Đức Giêsu khởi sự rao giảng, Người đã cầu nguyện bốn mươi ngày trong hoang địa

Lc 4:3-12:  Khi Đức Giêsu bị cám dỗ, Người phải đối diện với quỷ như trong văn bản từ Kinh Thánh

Lc 4:16:  Vào những ngày Sabbát, Chúa Giêsu cầu nguyện trong hội đường

Lc 5:16; 9:18:  Người lui vào nơi hoang vắng mà cầu nguyện

Lc 6:12:  Người đã thức suốt đêm cầu nguyện trước khi chọn các thánh Tông Đồ

Lc 9:16; 24:30:  Người cầu nguyện trước bữa ăn

Lc 9:18:  Đức Giêsu cầu nguyện trước khi tiên báo về cuộc thương khó của Người

Lc 9:28:  Trong lúc bối rối, Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, Người đã hiển dung trong lúc cầu nguyện

Lc 10:21:  Khi Phúc Âm được mặc khải cho những người bé mọn, Người nói:  “Lạy Cha, con xin ngợi khen Cha…”

Lc 11:1:  Khi Chúa Giêsu cầu nguyện, Người linh ứng cho các tông đồ ước muốn cầu nguyện

Lc 22:32:  Chúa Giêsu cầu nguyện cho Phêrô để ông khỏi mất lòng tin

Lc 22:7-14:  Chúa mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ

Lc 22:41-42:  Chúa cầu nguyện và mồ hôi máu chảy ra trong vườn Cây Dầu

Lc 22:40-46:  Khi lâm cơn xao xuyến bồi hồi, Chúa bảo các môn đệ cùng cầu nguyện với Người

Lc 23:34:  Khi Chúa bị đóng đinh trên thập giá, Người cầu nguyện xin tha cho những kẻ hành hạ Người

Lc 23:46; Tv 31:6:  Vào lúc trước khi chết Đức Giêsu kêu lớn tiếng:  “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha”

Lc 23:46:  Chúa Giêsu tắt thở với tiếng kêu của người khốn khổ trên môi Người

Danh sách các lời trích dẫn cho chúng ta thấy rằng đối với Chúa Giêsu việc cầu nguyện liên hệ mật thiết với đời sống, với thực tế cụ thể, với những quyết định sắp được thực hiện.  Để được trung tín với kế hoạch của Đức Chúa Cha, Chúa Giêsu đã tìm cách để được một mình với Chúa Cha, để lắng nghe lời Người.  Trong những giây phút khó khăn và quyết định của cuộc đời, Chúa Giêsu cầu nguyện với các bài Thánh Vịnh.  Giống như những người Do Thái mộ đạo, Chúa Giêsu thuộc lòng những bài này.  Đọc lên những bài Thánh Vịnh đã không dập tắt những tinh thần sáng tạo của Người.  Thay vào đó, Chúa Giêsu đã sáng tạo ra một bài Thánh Vịnh, đó là, Kinh Lạy Cha.  Cuộc đời của Người là một lời cầu nguyện liên tục:  “Tất cả mọi lúc Ta sẽ làm những gì Chúa Cha muốn ta làm!” (Ga 5:19-30).  Điều Thánh Vịnh nói đã ứng nghiệm với Chúa Giêsu:  “…con chỉ biết cầu nguyện cho họ!” (Tv 109:4).

 ii)  Các cộng đoàn cầu nguyện trong Sách Tông Đồ Công Vụ

 Như trong sách Phúc Âm, sách Tông Đồ Công Vụ cũng thế, Luca thường xuyên nói về cầu nguyện.  Các Kitô hữu tiên khởi là những người tiếp tục việc cầu nguyện của Chúa Giêsu.  Đây là danh sách, mà trong cách này hay cách khác, nói về cầu nguyện.   Nếu bạn tìm kỹ, bạn sẽ thấy các văn bản khác nữa:

Cv 1:14:  Cộng đoàn chuyên cần cầu nguyện cùng với Đức Maria, thân mẫu Chúa Giêsu

Cv 1:24:  Cộng đoàn cầu nguyện để biết ai sẽ thay thế Giuđa

Cv 2:25-35:  Thánh Phêrô trích dẫn Thánh Vịnh trong bài giảng của ông

Cv 2:42:  Các Kitô hữu tiên khởi siêng năng cầu nguyện

Cv 2:46-47:  Họ đi đến Đền Thờ để ca tụng Thiên Chúa

Cv 3:1:  Phêrô và Gioan đi lên Đền Thờ để cầu nguyện vào giờ thứ chín

Cv 3:8:  Người què được chữa lành ca tụng Thiên Chúa

Cv 4:23-31:  Cộng đoàn cầu nguyện trong cơn bách hại

Cv 5:12:  Các Kitô hữu đầu tiên ở tại cổng Sôlômon (của đền thờ)

Cv 6:4:  Các tông đồ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa

Cv 6:6:  Các tông đồ cầu nguyện trước khi đặt tay trên các phó tế

Cv 7:59:  Khi sắp chết, Stêphanô cầu nguyện rằng:  “Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lấy hồn con”

Cv 7:60:  Rồi Stêphanô kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin đừng chấp họ tội này.”

Cv 8:15:  Phêrô và Gioan cầu nguyện cho những người đón nhận Lời Chúa nhận được ơn Chúa Thánh Thần

Cv 8:22:  Người tội lỗi được khuyên bảo:  “Hãy sám hối và cầu nguyện để anh có thể được tha thứ”

Cv 8:24:  Simon thưa:  “Xin hai ông cầu cùng Chúa cho tôi, để không điều nào trong những điều các ông đã nói giáng xuống trên tôi.”

Cv 9:11:  Phaolô đang cầu nguyện

Cv 9:40:  Phêrô cầu nguyện cho việc chữa lành bà Tabitha

Cv 10:2:  Cônêliô luôn cầu nguyện cùng Thiên Chúa

Cv 10:4:  Lời cầu nguyện của Cônêliô đã thấu tòa Thiên Chúa

Cv 10:9:  Vào giờ thứ sáu, Phêrô lên sân thượng cầu nguyện

Cv 10:30-31:  Cônêliô cầu nguyện vào giờ thứ chín và Thiên Chúa đã nhậm lời cầu nguyện của ông

Cv 11:5:  Phêrô kể với dân chúng thành Giêrusalem:  “Tôi đang cầu nguyện”!

Cv 12:5:  Cộng đoàn cầu nguyện khi Phêrô bị bắt trong ngục

Cv 12:12:  Nhiều người tụ họp và cầu nguyện trong nhà của bà Maria, mẹ của ông Gioan

Cv 13:2-3:  Cộng đoàn cầu nguyện và ăn chay trước khi tiễn hai ông Phaolô và Ba-na-ba đi

Cv 13:48:  Dân ngoại vui mừng và tôn vinh Lời Chúa

Cv 14:23:  Các nhà truyền giáo cầu nguyện để chỉ định các kỳ mục cho mỗi cộng đoàn

Cv 16:13:  Tại Phi-líp-pi, gần bờ sông, có một nơi cầu nguyện

Cv 16:16:  Phaolô và Sila đang đi đến nơi cầu nguyện

Cv 16:25:  Vào ban đêm, Phaolô và Sila hát thánh ca và cầu nguyện trong ngục

Cv 18:9:  Phaolô có một thị kiến với Chúa vào ban đêm

Cv 19:18:  Nhiều người xưng thú tội lỗi của họ

Cv 20:7:  Họ đã họp nhau và bẻ bánh (Phép Thánh Thể)

Cv 20:32:  Phaolô phó thác những người kỳ mục của cộng đoàn cho Thiên Chúa

Cv 20:36:  Phaolô cùng với những người kỳ mục của cộng đoàn quỳ gối cầu nguyện

Cv 21:5:  Họ quỳ xuống trên bãi biển mà cầu nguyện

Cv 21:14:  Khi không thể thuyết phục được Phaolô, họ đành thôi và nói:  “Xin cho ý Chúa được thể hiện!”

Cv 21:20:  Họ tôn vinh Thiên Chúa vì tất cả những việc Phaolô đã làm

Cv 21:26:  Phaolô vào đền thờ để hoàn thành lời hứa

Cv 22:17-21:  Phaolô cầu nguyện trong đền thờ, ông có một thị kiến và Thiên Chúa nói với ông

Cv 23:11:  Trong nhà ngục tại Giêrusalem, Phaolô có một thị kiến với Chúa Giêsu

Cv 27:23:  Phaolô có thị kiến với Chúa Giêsu trong một cơn bão tại biển

Cv 27:35:  Phaolô cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trước khi đến vùng Man-ta

Cv 28:8:  Phaolô cầu nguyện trên thân phụ của Púp-li-ô, người đang bị sốt

Cv 28:15:  Phaolô tạ ơn Thiên Chúa khi được thấy anh em ở Pô-zu-ô-li

Danh sách này cho chúng ta hai điều quan trọng.  Một mặt, các Kitô hữu tiên khởi đã giữ gìn phụng vụ truyền thống của dân chúng.  Giống như Chúa Giêsu, họ cầu nguyện ở nhà trong gia đình, trong cộng đoàn và nơi hội đường và cùng với những người trong đền thờ.  Mặt khác, ngoài các truyền thống phụng vụ, có xuất hiện một phương pháp cầu nguyện mới nơi họ trong cộng đoàn và với một nội dung mới.  Nguồn gốc của cách cầu nguyện mới này xuất phát từ kinh nghiệm mới về “Thiên Chúa trong Đức Giêsu” và từ một nhận thức rõ ràng và sâu sắc về sự hiện diện của Thiên Chúa ở giữa cộng đoàn:  “Chính ở nơi Người mà chúng ta sống, cử động và hiện hữu!” (Cv 17:28)

 6.  Cầu Nguyện:  Thánh Vịnh 63 (62)

Lạy Thiên Chúa, Ngài là Chúa con thờ,
ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa.
Linh hồn con đã khát khao Ngài,
tấm thân này mòn mỏi đợi trông,
như mảnh đất hoang khô cằn, không giọt nước.
Nên con đến ngắm nhìn Ngài trong nơi thánh điện,
để thấy uy lực và vinh quang của Ngài.
Bởi ân tình Ngài quý hơn mạng sống,
miệng lưỡi này xin ca ngợi tán dương.

Suốt cả đời con, nguyện dâng lời chúc tụng,
và giơ tay cầu khẩn danh Ngài.
Lòng thoả thuê như khách vừa dự tiệc,
môi miệng con rộn rã khúc hoan ca.
Con tưởng nhớ Chúa trên giường ngủ,
suốt năm canh thầm thĩ với Ngài.
Quả thật Ngài đã thương trợ giúp,
nương bóng Ngài, con hớn hở reo vui.
Trót cả tâm tình, con cùng Ngài gắn bó,
giơ tay quyền lực, Ngài che chở phù trì.

Còn những kẻ tìm hại mạng sống con,
ước gì chúng phải xuống vực sâu lòng đất,
bị gươm giáo phanh thây, làm mồi cho muông sói.
Đức Vua sẽ vui mừng trong Thiên Chúa.
Ai lấy danh Chúa mà thề sẽ được hiên ngang;
còn người nói dối phải câm miệng.

7.  Lời nguyện kết

Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin cảm tạ Chúa về Lời Chúa đã giúp chúng con hiểu rõ hơn ý muốn của Chúa Cha.  Nguyện xin Thần Khí Chúa soi sáng các việc làm của chúng con và ban cho chúng con sức mạnh để thực thi Lời Chúa đã mặc khải cho chúng con.  Nguyện xin cho chúng con, được trở nên giống như Đức Maria, thân mẫu Chúa, không những chỉ lắng nghe mà còn thực hành Lời Chúa.  Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng với Đức Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 

Check Also

Luyện Ngục và việc Cầu Nguyện cho các Linh Hồn

Date: Time: - Trong truyền thống Giáo Hội Công Giáo, việc cầu nguyện cho các …