Home / Event / Lectio Divina: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (C)

Lectio Divina: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa (C)

Date: Chủ Nhật 9 Tháng Một, 2022
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina Năm C

Chúa Giêsu chịu phép rửa và

Sự biểu thị Người là Con Thiên Chúa

Lc 3:15-16, 21-22

 

1.  Lời nguyện mở đầu

 Lạy Chúa là Thiên Chúa và là Cha của chúng con, xin ban cho chúng con biết được mầu nhiệm phép rửa của Con Cha.  Xin Cha cho chúng con có thể hiểu thấu được như Tác Giả Tin Mừng, Luca, đã hiểu; như các Kitô hữu tiên khởi đã hiểu.  Lạy Cha, xin ban cho chúng con có thể chiêm niệm được mầu nhiệm căn tính của Chúa Giêsu như Cha đã mặc khải tại phép rửa của Người trong nước sông Giođan và là Đấng hiện diện trong bí tích rửa tội của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, bằng cách lắng nghe Lời Chúa, xin Chúa dạy cho chúng con ý nghĩa trở thành con cái trong Chúa và với Chúa.  Chúa chính thật là Đấng Kitô bởi vì Chúa đã dạy cho chúng con trở nên con cái Thiên Chúa giống như Chúa.  Xin hãy ban cho chúng con một nhận thức sâu sắc về hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng mời gọi chúng con lắng nghe với lòng vâng phục và sự chú tâm.

Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con cầu xin Chúa làm dịu đi những lo lắng và sợ hãi của chúng con để chúng con có thể trở nên tự do, đơn sơ và hiền lành hơn trong việc lắng nghe tiếng của Thiên Chúa, Đấng đã mặc khải chính mình trong lời của Đức Giêsu Kitô, là người anh và là Đấng Cứu Chuộc của chúng con.  Amen!

2.  Bài Đọc 

a)  Chìa khóa dẫn đến bài đọc:

Bài tường thuật về phép rửa của Chúa Giêsu, được trình bày cho chúng ta trong phần phụng vụ của Chúa Nhật tuần này, mời gọi chúng ta suy gẫm về nó và chạm vào một câu hỏi quan trọng liên quan đến đức tin của chúng ta:  Đức Giêsu là ai?  Vào thời Chúa Giêsu và suốt dòng lịch sử, câu hỏi này đã được trả lời theo vô số cách và những điều này cho thấy nỗ lực của loài người và các tín hữu muốn hiểu rõ hơn về mầu nhiệm con người của Chúa Giêsu.  Tuy nhiên, trong bài tập suy gẫm này của chúng ta, chúng ta muốn rút ra từ một nguồn tin đáng tin cậy và xác thực hơn, Lời của Thiên Chúa.  Trong lời mô tả cảnh Chúa Giêsu chịu phép rửa trên sông Giođan, Luca đã không quan tâm đến việc cho chúng ta biết các chi tiết cụ thể và lịch sử của sự kiện này, nhưng thay vào đó mời gọi chúng ta là những người đọc Tin Mừng trong năm phụng vụ này, hãy cân nhắc các yếu tố chính cho phép chúng ta nắm bắt được căn tính của Đức Giêsu.

b)  Phần phân đoạn văn bản để trợ giúp cho bài đọc:

Đoạn Tin Mừng này trích từ Phúc Âm Luca chứa hai lời tuyên bố về căn tính của Đức Giêsu, đó là lời tuyên bố của ông Gioan (3:15-16) và của chính Thiên Chúa (3:21-22).

  Lời tuyên bố đầu tiên được gây ra bởi phản ứng của dân chúng về lời rao giảng và phép rửa hoán cải của ông Gioan:  liệu Gioan có phải là Đấng Kitô không? (3:15).  Gioan trả lời rằng có sự khác biệt lớn lao giữa phép rửa trong nước của ông và phép rửa được tác động trong “Chúa Thánh Thần và trong lửa” của Chúa Giêsu (3:16).

  Lời tuyên bố thứ hai đến từ trời và được thực hiện trong khi Chúa Giêsu đang chịu phép rửa.  Trong bối cảnh, trong số những người chịu phép rửa đó cũng có hình ảnh của Đức Giêsu tiến đến để lãnh phép rửa (3:21).  Trọng tâm của cảnh không phải là phép rửa, mà là các sự kiện chung quanh nó:  tầng trời mở ra, Chúa Thánh Thần ngự xuống trên Người và có tiếng nói công bố căn tính của Chúa Giêsu (3:22). 

c)  Tin Mừng:

15 Khi ấy, trong lúc dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng rằng: “Gioan có phải là Đấng Kitô không?”, 16 Gioan lên tiếng bảo mọi người rằng: “Phần tôi, tôi rửa anh em trong nước, nhưng Đấng cao trọng hơn tôi đang đến, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!”

21 Vậy khi tất cả dân chúng đã chịu phép rửa, và chính lúc Chúa Giêsu cũng đã chịu phép rửa xong, Người đang cầu nguyện, thì trời mở ra, 22 và Thánh Thần Chúa ngự xuống trên Người dưới hình chim bồ câu, và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.

3.  Giây phút thinh lặng cầu nguyện:

Trong thinh lặng, bạn hãy cố gắng làm sinh động trong lòng mình cảnh Tin Mừng vừa mới đọc.  Bạn hãy thử hòa mình với nó và biển nó thành những lời của riêng bạn, do đó xác định những ý nghĩ của bạn với nội dung hoặc ý nghĩa của những lời ấy.

4.  Một vài câu hỏi gợi ý:

Để giúp chúng ta trong phần suy gẫm cá nhân.

a)  “Tiếng nói của Thiên Chúa” tuyên bố Chúa Giêsu “là Con Yêu Dấu duy nhất của Thiên Chúa” có tác dụng gì với bạn?

b)  Chân lý này có phải là một niềm xác tín có ý thức và được chia sẻ đối với bạn không?

c)  Việc Chúa Giêsu chịu phép rửa có đã thuyết phục được bạn rằng Thiên Chúa không phải là xa vời, cách biệt trong sự siêu việt của Người và không quan tâm đến nhu cầu cứu rỗi của loài người không?

d)  Điều mà Chúa Giêsu bước xuống nước của sông Giođan để nhận lãnh phép rửa thống hối, trở thành một với những người tội lỗi, trong khi Người là Đấng vô tội, có khiến bạn ngạc nhiên không?

e)  Chúa Giêsu không vướng tội lỗi, nhưng Người đã không từ chối để trở thành một với nhân loại tội lỗi.  Bạn có tin rằng ơn cứu độ bắt đầu với luật đoàn kết không?

f)  Là người đã được nhận phép rửa nhờ vào danh Đức Kitô, “trong Chúa Thánh Thần và lửa”, bạn có ý thức rằng bạn đã được mời gọi bởi Thiên Chúa để trải nghiệm tình đoàn kết của Thiên Chúa với quá khứ riêng của bạn, để bạn không còn bị đồng hóa với tội lỗi của cô lập và chia rẽ nữa, mà với tình yêu thương đoàn kết không?

5.  Chìa khóa dẫn đến bài đọc

 Dành cho những ai muốn đào sâu vào trong chủ đề 

a)  Bối cảnh của việc Chúa Giêsu chịu phép rửa  

Sau bài tường thuật về thời thơ ấu và việc chuẩn bị cho các hoạt động công khai của Chúa Giêsu, tác giả Luca cho chúng ta biết về các hoạt động của ông Gioan Tẩy Giả, việc Chúa Giêsu chịu phép rửa và bị cám dỗ.  Những đoạn này giới thiệu các hoạt động của Chúa Giêsu và cho chúng một ý nghĩa.  Thánh sử bao gồm trong một khung cảnh độc đáo và đầy đủ về tất cả các hoạt đông của Gioan:  từ lúc bắt đầu việc rao giảng của ông bên bờ sông Giođan (3:3-18) đến lúc ông bị bắt bởi tiểu vương Hêrôđê Antipas (3:19-20).  Khi Chúa Giêsu xuất hiện trong câu 3:21 để nhận phép rửa, ông Gioan không còn được nhắc đến nữa.  Qua sự im lặng này, Luca làm rõ ràng bài đọc của ông về lịch sử ơn cứu độ:  Gioan là ngôn sứ cuối cùng của lời hứa Cựu Ước.  Bây giờ trọng tâm của lịch sử là Đức Giêsu, và chính Người là Đấng bắt đầu thời đại của ơn cứu rỗi, được mở rộng vào thời đại của Giáo Hội.

Một yếu tố không đáng kể trong việc hiểu biết các sự kiện về những người đến trước Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu là hoàn cảnh địa lý và chính trị của đất Paléstine vào thập niên ba mươi.  Thánh sử muốn trình bày một khía cạnh lịch sử và ý nghĩa thần học về sự kiện Đức Giêsu.  Ông muốn nói rằng không phải quyền lực chính trị thế gian (đại diện bởi hoàng đế Xêda Tibêriô) cũng chẳng phải quyền lực tôn giáo (đại diện bởi các thượng tế) đã gán cho giá trị hoặc ý nghĩa cho các sự kiện của loài người; mà đúng hơn chính là “Lời của Thiên Chúa dựa theo Gioan, con ông Giacaria, sống trong hoang địa” (Lc 1:2).  Đối với Luca, khía cạnh mới hay khía cạnh phát triển của lịch sử được mở đầu bởi Đức Giêsu, nằm trong bối cảnh này hoặc tình hình chính trị của thế tục và sự thống trị và quyền lực tôn giáo.  Vào thời gian trước đây, trong bài tường thuật về các ngôn sứ, Lời của Thiên Chúa đã được nói đến trong một tình huống lịch sử-chính trị đặc thù, thế nhưng trong sứ điệp của Gioan có mang tính cấp bách:  Thiên Chúa đến trong con người của Đức Giêsu.  Vì vậy, lời của Chúa gọi Gioan Tẩy Giả từ trong hoang địa để sai ông đến với dân tộc Israel.  Nhiệm vụ của vị ngôn sứ cuối cùng này của Cựu Ước là để mở đường cho việc xuất hiện của Chúa ở giữa dân của Người (Lc 1:16-17, 76).  Ông hoàn thành nhiệm vụ này bằng cách chuẩn bị tất cả mọi người lãnh nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa qua phép rửa hoán cải (Gr 3:14; Ed 36:25), có nghĩa là một sự thay đổi trong lối nhìn về mối quan hệ của người ta với Thiên Chúa.  Thay đổi cuộc sống một người có nghĩa là thực thi tình huynh đệ và công bằng theo giáo huấn của các ngôn sứ (Lc 3:10-14).  Trái ngược với chủ nghĩa tuân thủ theo xã hội và tôn giáo, độc giả của Tin Mừng Luca được mời gọi mở lòng ra với con người của Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế.  Hơn thế nữa, Luca nhấn mạnh rằng ngôn sứ Gioan đã không giả vờ là đối thủ của Đức Giêsu.  Mà trái lại, vị ngôn sứ của sông Giođan đã thấy mình hoàn toàn lệ thuộc vào con người của Đức Giêsu:  “tôi không đáng cởi quai dép cho Người” (3:16).  Một lần nữa, Đức Giêsu là Đấng mạnh mẽ hơn vì Người ban cho Chúa Thánh Thần.

Cuộc đời của Gioan kết thúc một cách thảm khốc theo cách của các ngôn sứ xa xưa.  Tính xác thực của một ngôn sứ được đo bằng sự tự do của người ấy khi phải đối mặt với quyền lực chính trị.  Thật vậy, ông can đảm lên án những hành động ác độc của Hêrôđê đối với dân tộc mình.  Có hai phản ứng đối với lời kêu gọi của ngôn sứ:  dân chúng và những người tội lỗi trở nên hoán cải, trong khi đó lại có phản ứng mạnh mẽ với việc đàn áp dã man.  Cuộc đời Gioan kết thúc trong ngục tù.  Qua sự kiện bi thảm này, Gioan dự đoán số phận của Chúa Giêsu, Đấng sẽ bị chối từ và bị giết, nhưng là Đấng trở thành điểm được nhắc đến cho những ai bị bách hại bởi quyền lực đàn áp.

Cuối cùng, sông Giođan là bối cảnh vật lý cho việc rao giảng của ông Gioan.  Luca có ý muốn thiết lập một sự ràng buộc chặt chẽ giữa dòng sông này và Gioan Tẩy Giả:  sau phép rửa, Chúa Giêsu sẽ không bao giờ trở lại sông Giođan lần nữa và Gioan sẽ không bao giờ vượt qua sông ấy để vào xứ Galilêa và xứ Giuđêa nữa, bởi vì những nơi này được dành riêng cho các hoạt động của Chúa Giêsu.

b)  Lời bình luận về văn bản:

   i)  Lời của Gioan liên quan đến Chúa Giêsu (Lc 3:15-16)

Trong khung cảnh đầu tiên của đoạn Tin Mừng phần Phụng Vụ hôm nay, Gioan nói tiên tri một cách khẳng định rằng sẽ có một “đấng cao trọng hơn” ông đang đến.  Đây là câu trả lời của vị ngôn sứ ở sông Giođan về ý kiến của đám đông cho rằng ông có thể là Đức Kitô.  Đám đông ở đây được gọi là những người trong sự kỳ vọng.  Đối với Luca, dân tộc Israel được xem là một dân tộc cởi mở và sẵn sàng để đón nhận ơn cứu rỗi của Đấng Mêssia (it ra là trong thời kỳ trước khi Chúa bị đóng đinh).  Những lời của ông Gioan vẽ lên những hình ảnh về Cựu Ước và hành động để tôn vinh con người thần bí mà ông tuyên bố đang trên đường đến:  “Đấng cao trọng hơn tôi đang đến” (3:16).

      α.  Hình ảnh của “Đấng cao trọng hơn”

Ông Gioan Tẩy Giả bắt đầu phác họa hình ảnh của Đấng Kitô với tĩnh từ “cao trọng” đã được dùng bởi ngôn sứ Isaia trong quyển vua-Đấng Thiên Sai:  “dũng mãnh, mạnh mẽ như Thiên Chúa” (9:5) và một từ ngữ được dùng trong Cựu Ước để cho biết một đặc điểm của Đấng Tạo Hóa, được coi là chủ tể của vũ trụ và của lịch sử:  “Chúa là Vua hiển trị, Chúa mặc oai phong tựa cẩm bào, Người lấy dũng lực làm cân đai” (Tv 93:1).  Lời nói “Đấng đang đến” lặp lại một danh hiệu về hương vị Đấng Thiên Sai được tìm thấy trong Thánh Vịnh 118, một bài thánh ca rước kiệu được hát trong ngày lễ Lều:  “Phúc thay cho ai đến trong danh của Chúa”.  Luca áp dụng bài thánh vịnh này vào Chúa Giêsu khi Người tiến vào thành Giêrusalem.  Lời công bố về Đấng Thiên Sai nổi tiếng trong sách của tiên tri Dacaria mang cùng một sứ điệp:  “Kìa Đức Vua của ngươi đang đến với ngươi…” (Dcr 9:9).

      β.  Một cử chỉ khiêm tốn:  “Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”

Đây là cách khác mà Thánh Sử mô tả hình ảnh Chúa Kitô và có một hương vị điển hình đông phương:  “cởi dây giày”.  Đây là công việc của một kẻ nô lệ.  Gioan Tẩy Giả xem mình như là tôi tớ của Đấng Thiên Sai sắp đến, hơn thế nữa ông còn cảm thấy khiêm hạ và không xứng đáng:  “Đấng mà tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

Sau đó, ông đưa ra phép rửa mà người được công bố sẽ thực hiện:  “chính Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa”.  Trong Thánh Vịnh 104:3, Chúa Thánh Thần được xác định như là yếu tố tạo dựng và tái tạo tất cả mọi loài:  “Xin hãy sai Chúa Thánh Thần của Người, và họ sẽ được tạo dựng, và Người sẽ đổi mới mặt địa cầu”.  Tuy nhiên, lửa là điểm đặc biệt nhất cho biểu tượng thiên tính:  nó mang lại sức nóng và nhen nhúm, làm sinh động và phá hủy, nó là nguồn gốc của sự ấm áp và sự chết.

   ii)  Lời phán ra từ trời liên quan đến Đức Giêsu (Lc 3:1-22)

Trong cảnh thứ hai, chúng ta có một phác họa hay sự mặc khải mới về Đức Kitô.  Lần này, chính Thiên Chúa, chứ không phải ông Gioan, đã họa vẽ hình ảnh của Đức Kitô với những lời trang trọng:  “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.  Lời giới thiệu và định nghĩa này về Đức Kitô được hỗ trợ bởi nghệ thuật bố trí thật sự và đặc biệt từ trời (các tầng trời mở ra… Chúa Thánh Thần ngự xuống dưới hình chim bồ câu… có tiếng từ trời phán) để cho thấy thiên tính của những lời được công bố về con người của Đức Giêsu.

       α.  Chim bồ câu là biểu tượng của Chúa Thánh Thần, Đấng sở hữu các ngôn sứ, nhưng bây giờ được ngấm truyền trong sự viên mãn của Người về Đấng Thiên Sai được tiên báo bởi ngôn sứ Isaia:  “Thần Khí Đức Chúa sẽ ngự trên Người” (11:2).  Biểu tượng chim bồ câu cho thấy rằng với sự ra đời của Chúa Giêsu, sự hiện diện hoàn hảo của Thiên Chúa diễn ra, Đấng tỏ mình ra trong sự tràn đầy Chúa Thánh Thần.  Đó là sự viên mãn của Chúa Thánh Linh thánh hiến Đức Kitô cho sứ vụ cứu độ của Người và cho nhiệm vụ mặc khải với mọi người lời dứt khoát của Chúa Cha.  Chắc chắn rằng dấu hiệu chim bồ câu cho độc giả của đoạn Tin Mừng thấy về việc Chúa chịu phép rửa là để gặp gỡ nhân loại.  Việc gặp gỡ này được thực hiện trong con người của Đức Giêsu.  Ông Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu như là Đấng Cứu Thế – Đấng trong Cựu Ước vẫn chỉ đơn giản là một người phàm, dù rằng hoàn hảo – và bây giờ Thiên Chúa xác nhận Đức Giêsu như là Con Một “yêu dấu”.  Danh hiệu này cho thấy sự hiện diện tối cao của Thiên Chúa, vượt xa khỏi kinh nghiệm trong việc phụng tự hay bất kỳ khía cạnh nào khác của đời sống tại Israel.

      β.  Tiếng nói Thiên Chúa là một dấu hiệu khác đi kèm với sự mặc khải của Chúa Giêsu trong nước của sông Giođan.  Giọng nói nhắc lại hai bản văn của Cựu Ước.  Văn bản đầu tiên là một bản thánh vịnh về Đấng Cứu Thế có trích dẫn một số lời của Thiên Chúa nới với vị quân vương–Thiên Sai của Người:  “Con là Con của Cha, ngày hôm nay Cha đã sinh Con” (Tv 2:7).  Trong Cựu Ước cả hai hình ảnh về vị quân vương và Đấng Thiên Sai được coi như là dưỡng tử của Thiên Chúa.  Tuy nhiên, Đức Giêsu lại là con yêu dấu, đồng nghĩa với con một.  Văn bản thứ hai rọi sáng trên những lời được công bố bằng tiếng nói từ trời là một đoạn văn trích từ bài Ca Vịnh về người tôi tớ của Chúa và phần phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật tuần này cho chúng ta bài đọc đầu tiên:  “Đây là người tôi trung Ta nâng đỡ, là người Ta tuyển chọn và quý mến hết lòng” (Is 42:1).  Hai hình ảnh này được giới thiệu bởi ngôn sứ Isaia hội tụ lại trong Đức Giêsu:  niềm hy vọng về Đấng Thiên Sai-quân vương và hình ảnh của Đấng Thiên Sai chịu đau khổ.  Thật là không chính đáng nếu nói rằng cảnh Chúa chịu phép rửa như được mô tả bởi Luca là một giáo điều thực sự về mầu nhiệm của con người Đức Giêsu, Đấng Cứu Thế, vị quân vương, người tôi trung, ngôn sứ, Con Thiên Chúa.

      ɣ.  Một lần nữa, từ tiếng nói từ trời, chúng ta có thể thấy phẩm chất siêu việt, thiên tính, độc đáo của Đức Giêsu.  Điều liên quan đến Chúa Giêsu đối với thế giới của Thiên Chúa sẽ trở nên rõ ràng, có thể cảm nhận, được trải nghiệm trong bản tính loài người của Ngài, trong những kẻ thân cận của Người ở giữa dân chúng, dọc theo những con đường ngược xuôi của Người tại Paléstine.

Vì vậy, Lời Chúa của Chúa Nhật này, thông qua việc Chúa Giêsu chịu phép rửa, là để giới thiệu Đức Giêsu với thế giới một cách long trọng.  Lời giới thiệu này sẽ chỉ được hoàn thành trên cây thập giá và trong sự phục sinh.  Thật vậy, trên thập giá, hai khuôn mặt của Đức Giêsu được giới thiệu, khuôn mặt vị cứu tinh qua cái chết của Người trên thập giá để cứu chuộc chúng ta, và khuôn mặt Thiên Chúa trong việc tuyên xưng đức tin của viên đội trưởng:  “Đích thực, người này là Con Thiên Chúa!”  Lời của Chúa trong ngày Chúa Nhật này, mời gọi chúng ta chiêm ngắm và thờ lạy khuôn mặt của Đức Kitô mà thánh Augustinô đã trình bày trong những suy tư của mình:  “Trong khuôn mặt ấy chúng ta cũng có thể trông thấy những nét đặc trưng của chúng ta, là những dưỡng tử được mặc khải trong phép rửa của chúng ta.”

6.  Thánh Vịnh 42

 Khi chúng ta trải nghiệm sự im lặng của Thiên Chúa trong đời sống chúng ta, chúng ta đừng nên nản lòng, nhưng chúng ta hãy luôn nuôi dưỡng lòng khao khát Thiên Chúa của chúng ta cùng với tất cả anh chị em.  Chúng ta hãy bước đi con đường Nước Trời, chắc chắn để tìm sự hiện diện của Người trong Đức Giêsu Kitô.

Tìm kiếm thánh nhan Chúa 

Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.

Linh hồn con khao khát Chúa Trời, là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?

Châu lệ là cơm bánh đêm ngày,
khi thiên hạ thường ngày cứ hỏi:
“Này Thiên Chúa ngươi đâu? ”

Tôi thả hồn miên man tưởng nhớ
thuở tiến về lều thánh cao sang
đến tận nhà Thiên Chúa,
cùng muôn tiếng reo mừng tán tạ,
giữa sóng người trẩy hội tưng bừng.

Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.

7.  Lời Nguyện Kết

Lạy Chúa là Thiên Chúa, khi Con của Chúa là Đức Giêsu đang chịu phép rửa tại sông Giođan bởi ông Gioan, Người đã cầu nguyện.  Tiếng nói thần thánh của Chúa đã nghe lời cầu nguyện của Người nên các tầng trời mở ra.  Chúa Thánh Thần cũng mặc khải sự hiện diện của mình dưới dạng chim bồ câu.  Xin Chúa hãy lắng nghe lời chúng con cầu nguyện!  Chúng con nài van Chúa gìn giữ chúng con với ân sủng của Chúa để chúng con có thể thực sự hành xử như con cái của sự sáng.  Xin hãy ban cho chúng con sức mạnh để từ bỏ các thói tật của con người cũ để chúng con có thể được liên tục đổi mới trong Chúa Thánh Thần, được mặc lấy và thấm nhuần những suy nghĩ và cảm xúc của Chúa Kitô.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã quyết tâm chịu phép rửa bởi ông Gioan Tẩy Giả với phép rửa của sự thống hối.  Chúng con hướng lòng mình về Chúa để chúng con có thể học được cách cầu nguyện như Chúa đã cầu nguyện cùng Chúa Cha tại lúc Chúa chịu phép rửa, với sự tin tưởng hiếu thảo và lòng trung thành hoàn toàn theo ý muốn của Người.  Amen.

 

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

Date: Time: - CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 …