Home / Event / Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Vọng (C)

Lectio Divina: Chúa Nhật III Mùa Vọng (C)

Error: please reset date.
Time: 12:00 sáng - 12:00 sáng
Lectio Divina Năm C

Việc rao giảng của Gioan Tẩy Giả

Chuẩn bị cho sự xuất hiện của Nước Trời

Lc 3:10-18

 

 1.  Bài Đọc

 a)  Lời nguyện mở đầu:  

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin hãy soi sáng tâm trí chúng con, xin hãy đổ đầy những tâm hồn mà Chúa đã tạo dựng ra với ân sủng của Chúa.  Xin hãy là ánh sáng cho ngọn lửa sốt mến trí năng trong tâm hồn chúng con; xin hãy chữa lành những vết thương của chúng con với nhũ hương của tình yêu Chúa.  Ánh sáng của sự khôn ngoan đời đời, xin hãy mặc khải cho chúng con mầu nhiệm của Chúa Cha và Chúa Con được kết hợp trong một tình yêu duy nhất.  Amen.

b)  Phúc Âm

10 Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng: “Vậy chúng tôi phải làm gì?” 11 Ông trả lời: “Ai có hai áo, hãy cho người không có; ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy”. 12 Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?” 13Gioan đáp: “Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi”. 14 Các quân nhân cũng hỏi: “Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì?” Ông đáp: “Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai; các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình”.

15 Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: “Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?” 16 Gioan trả lời cho mọi người rằng: “Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến, – tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người, – chính Người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. 17 Người cầm nia trong tay mà sảy sân lúa của Người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt!” 18 Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.

c)  Giây phút thinh lặng cầu nguyện

Để Lời Chúa có thể thấm nhập vào lòng và soi sáng đời sống chúng ta.

2.  Suy Gẫm

a)  Chìa khóa dẫn đến bài đọc:

Một phần của sứ điệp Tin Mừng theo Thánh Luca là sự cần thiết phải hối cải: metanoia, đó là, một sự thay đổi tâm trí đến đường lối suy nghĩ và hành động thiêng liêng.  Rất thông thường chúng ta gặp trong sách Tin Mừng của Luca những hình ảnh lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện trong Đức Giêsu Kitô hướng về những kẻ đói nghèo và tâm hồn khiêm nhu (Lc 1:46-55; 2:1-10; 5:12-31; 6:17-38).  Những cảnh này trái ngược lại với việc cư xử khắt khe dành cho những người giàu có và tự mãn mà con tim thì chai đá và đóng kín với Thiên Chúa và với tha nhân nghèo túng (Lc 16:19-31; 17:1-3).

Văn bản của phần phụng vụ Chúa Nhật tuần này trình bày với chúng ta về chủ đề này.  Đoạn Phúc Âm Lc 3:10-18 là một phần bài trình bày của Luca về lời rao giảng của ông Gioan Tẩy Giả trong việc chuẩn bị cho mầu nhiệm Đức Giêsu.  Gioan Tẩy Giả công bố về ngày của Chúa sắp xảy ra:  “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy?” (Lc 3:7).  Các ngôn sứ đã công bố về ngày của cơn thịnh nộ và sự cứu rỗi sắp đến này, cũng như việc sắp xuất hiện của một ngôn sứ được biết đến giống như ngôn sứ Êlia (Hc 48:11), là người sẽ đi trước dọn đường cho Chúa (Ml 3:1-5).  Theo truyền thống Kitô giáo, Gioan Tẩy Giả là sứ giả, người chuẩn bị cho ngày xuất hiện của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế:  “Đấng có quyền năng hơn tôi đang đến” (Lc 3:16).  Trong thực tế, sứ vụ của Gioan diễn ra vào thời điểm lòng kỳ vọng lớn lao về Đấng Thiên Sai:  “Hồi đó, dân đang trông ngóng” (Lc 3:15), và trong thâm tâm, ai nấy đều tự hỏi:  biết đâu ông Gioan lại chẳng là Đấng Mêssia.  Sau đó, câu hỏi này cũng được đặt ra cho Chúa Giêsu (Lc 9:7-9, 18-21) là Đấng sau đó mặc khải danh phận của mình trong việc xác nhận hàm ẩn của lời tuyên xưng đức tin bởi ông Phêrô.

Trong các câu 3:1-18 của Tin Mừng Luca, chúng ta tìm được tất cả mọi dữ kiện liên quan đến sứ vụ và tác vụ của Gioan Tẩy Giả.  Ông đã được sai đến để làm phép rửa như là một dấu hiệu của lòng ăn năn sám hối và rao giảng sự hoán cải mang lại ơn cứu độ:  “nảy sinh những hoa trái xứng đáng” (Lc 3:7); “tôi làm phép rửa cho anh em trong nước” (Lc 3:16).  Qua lời rao giảng của ông, Gioan “đã công bố Tin Mừng” (Lc 3:18) rằng ơn cứu độ không chỉ dành riêng cho một số người được tuyển chọn mà là cho tất cả mọi người, gồm cả những kẻ thu thuế và binh lính (Lc 3:10-14), cho tất cả những ai sống và hành xử một cách công bằng và trong tình bác ái.  Đến lượt Chúa Giêsu, Người sẽ tiếp tục làm rõ sự thật này bằng thái độ thương xót của mình đối với những người thu thuế, kẻ tội lỗi và những ai bị gạt ra ngoài lề xã hội (Lc 7:1-10, 36-50; 17:11-19; 18:9-14).  Trong thực tế, chủ đề ơn cứu rỗi đã trở nên gắn liền với Triều Đại Thiên Chúa sắp đến, mà đang ở giữa chúng ta (Lc 17:20-21) và hàm ý công bằng xã hội và sự bình đẳng giữa tất cả mọi người (Lc 3:10-14).  Do đó, ơn cứu độ không chỉ là một đặc tính trừu tượng và cá nhân, mà là điều có thực và tập thể.  Ơn cứu độ này được ban cho chúng ta bởi Thiên Chúa trong những người đã được chịu phép rửa trong Chúa Thánh Thần và lửa (Lc 3:16b).  “Tay Người cầm nia rê sạch lúa trong sân:  thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi” (Lc 3:17).  Sau câu chuyện Tin Mừng, chúng ta thấy một vài lần Chúa Giêsu sẽ nhắc đến những dấu chỉ tương tự liên quan đến Triều Đại sắp đến qua các lời khuyên răn và dụ ngôn (Lc 13:1-5; 17:22-37).  Chúng ta có thể nói rằng trong việc nhìn vào sứ vụ và tác vụ của Chúa Giêsu, Luca đã để cho chúng ta nhìn thấy sự hoàn thiện của việc công bố và rao giảng của Gioan.  Ở đây, chúng ta có thể nhớ lại những gì Đức Giêsu đã nói trong hội đường tại Nagiarét:  “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe” (Lc 4:21).

b)  Một vài câu hỏi

 để quy hướng cho phần suy gẫm và thực hành của chúng ta.

i.  Nhu cầu cho việc hoán cải:  metanoia, đó là, thay đổi phương cách suy nghĩ bất toàn của một người để hướng đến đường lối suy nghĩ và hành động hoàn hảo của Thiên Chúa.  Tôi có cảm thấy có nhu cầu này không?

ii.  Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người nghèo khó và tâm hồn khiêm nhu được thể hiện trong Đức Giêsu Kitô.  Tôi có nhận thấy mình có những điều này không?

iii.    “Một cảm giác trông ngóng đã nảy nở trong thâm tâm người dân” (Lc 3:15).  Các Kitô hữu tiên khởi đã băn khoăn chờ đợi lần tái giáng lâm của Chúa:  “Thần Khí và Tân Nương nói: ‘Xin Ngài ngự đến!’  Ai nghe, hãy nói: ‘Xin Ngài ngự đến!’ ”  (Kh 22:17).  Tôi có đang mong đợi sự xuất hiện của Chúa không, hay là tôi đang quá bận rộn với đời sống vật chất mà tôi đã gắn bó cách quá đáng vào tất cả những gì trước mắt?

iv.  Theo truyền thống Kitô giáo, Gioan Tẩy Giả là vị sứ giả đến để chuẩn bị mọi người cho việc giáng thế lần thứ nhất của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế.  Giáo Hội cũng đã nhận lãnh cùng một sứ vụ chuẩn bị dọn đường cho Chúa sẽ đến lần nữa:  “Phải, chẳng bao lâu nữa Ta sẽ đến!” (Kh 22:20).  Tôi có thể làm được những gì để chuẩn bị cho lần xuất hiện thứ hai của Chúa?

v.  Ơn cứu độ không dành riêng cho một số ít người được chọn, mà là cho tất cả mọi người, bao gồm cả những người bị coi là “bất xứng” với ơn cứu độ của Thiên Chúa.  Trong thời Chúa Giêsu, kẻ thu thuế và dân ngoại là những người trong số bị xem là “bất xứng”.  Trong thời đại của chúng ta, ai là những người thường xuyên bị xem là “bất xứng” với ơn cứu độ?

vi.  Chủ đề ơn cứu rỗi liên quan chặt chẽ với việc Triều Đại Thiên Chúa sắp đến và có ngụ ý công bằng xã hội:  “Này đây, Ta đổi mới mọi sự” (Kh 21:5).  Tôi có thể làm được những gì để phát huy công lý trong một cách mà sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc của bất công xã hội?

3.  Cầu Nguyện

a)  Thánh Vịnh 97 (96:1-7, 10-12)

CHÚA là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên,
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!
Mây u ám bao phủ quanh Người,
bệ ngai rồng là công minh chính trực.

Ngọn lửa hồng mở lối tiên phong,
đốt tiêu tan địch thù tứ phía.
Ánh chớp của Người soi sáng thế gian,
địa cầu trông thấy mà run sợ;
núi tan chảy như sáp, khi diện kiến Thánh Nhan
vị Chúa Tể hoàn cầu.
Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,
hết mọi dân được thấy vinh quang Người.

Nhục nhã thay ai thờ ngẫu tượng,
huênh hoang vì những vật hư vô này.
Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi!

Kẻ yêu CHÚA, hãy ghét điều gian ác,
Người giữ gìn tính mạng kẻ hiếu trung,
giải thoát họ khỏi tay phường độc dữ.
Ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính,
niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay.
Trước nhan thánh CHÚA, người công chính hãy vui mừng
tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ!

b)  Lời nguyện kết

Lạy Ngôi Lời Chúa, là vẻ huy hoàng của Chúa Cha, trong sự viên mãn thời gian, Chúa đã từ trời xuống để cứu chuộc thế gian.  Tin Mừng bình an của Chúa đã giải thoát chúng con khỏi tất cả mọi tội lỗi, tuôn đổ ánh sáng vào trong tâm trí chúng con và hy vọng vào trong tâm hồn chúng con.  Khi mà, giữa vẻ huy hoàng của thiên đàng, Chúa sẽ trở lại như vị quan tòa, chào đón chúng con vào bên phải của Chúa trong tập hợp những người được chúc phúc.  Chúng con ca ngợi Đức Kitô, Chúa chúng con, cùng với Đức Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, như có từ trước, bây giờ và đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

4.  Chiêm Niệm

Chiêm niệm có nghĩa là biết làm thế nào để gắn bó với tất cả tâm hồn và trí khôn của mình vào Chúa, Đấng mà qua Lời của Người biến đổi chúng ta trở thành những con người mới, những người luôn làm theo thánh ý Người.  “Bây giờ các con đã biết những điều này, nếu các con thực hành tương xứng, thì thật phúc cho các con!” (Ga 13:17)

 

Check Also

CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA

Date: Time: - CHÚNG SẼ NGHE TIẾNG TA Tuần 4 Phục Sinh-B: Ga 10, 11-18 …